browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Jeleniej Górze Maciejowej

11
 
Maciejowa to dzielnica Jeleniej Góry, która będąc osadą posiadała około 1200r właściciela- rycerza Witticha von Czirin.
maciejowa
 
 
 
 
 
 
Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z 1319r i mówi o sprzedaży tamtejszego majątku przez Albertusa Bavarusa Otto von Zedlitzowi, w którego rękach był do wojny 30stoletniej.
maciejowa
 
Wówczas wieś bardzo ucierpiała, a gdy jeszcze nie pozbierała się ze zniszczeń jej mieszkańcy nękani byli przez zakwaterowanych tam żołnierzy.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po wojnie 30stoletniej dość często zmieniali się właściciele tamtejszych dóbr wśród których byli: hrabia Ferdinand von Karwath (1672- 1765), księżna Sapieha, ród von Schaffgotsch (1790- 1851), Udo von Alvensleben ( do 1858r), kupiec i fabrykant Friedrich August Kuhn (do 1862r), książę Elimar von Oldenburg (do 1871 r) , Walter oraz fabrykant dywanów Emil Becker z Berlina.

4
 
W XIIw w Maciejowej stanął zamek, który zniszczony został przez wojska husyckie w XVw, a którego resztki murów skryte są wśród leśnych drzew. Z kolei pałac, którego dziś darmo szukać powstał w latach 1686- 1688 dla pana tamtejszych dóbr Ferdinanda von Karwatha. W latach 1710- 1720 był zmodernizowany a nad pracami czuwał architekt Johann Blasius Peinter z Karyntii, który nadal mu barokowy styl. Kolejną renowację przeprowadzono w 1873r i dzięki niej pałac stał się luksusową rezydencją z niezwykłej urody parkiem krajobrazowym, którą dziś możemy podziwiać na litografii Aleksandra Dunckera.
6
 
 
 
 
Kolejny właściciel – Emil Becker- również dokonał remontu swojej własności i umieścił tam kolekcję sztuki i broni.5
 
 
 
Ostatni spadkobierca z rodziny Becker przekazał pałac miastu Jelenia Góra, które sprzedało ją miejscowemu handlarzowi win.

 
W 1943r pałac miał kolejnego właściciela-Pocztę Rzeszy i był schronieniem dla uciekinierów z bombardowanych wschodnioniemieckich miast.

 
 
CIEKAWOSTKA
 
Emil Becker nie przeprowadził się do Maciejowej na stałe: była to jego letnia rezydencja, bo zimą mieszkał w Berlinie i wtedy jego majątku doglądał pełnomocnik. Był człowiekiem szanowanym dzięki swojej działalności charytatywnej, bo dofinansowywał wieś i jej mieszkańców, wspierał wdowy i sieroty, parafię oraz mieszczącą się przy niej szkołę.
W 1876r założył i umundurował miejscową straż ogniową. 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poza tym wyremontował i wyposażył pałac w Maciejowej a także wzniósł w parku wieżę widokową, widoczną z drogi nad wierzchołkami drzew.
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II wojnę światową rezydencja przetrwała w dobrym stanie, ale po jej zakończeniu rozszabrowano ją i niszczono, gdy do lat 60tych XX w stała pusta. Ostatecznie w 1965r pałac wyburzono i rozebrano. Nie pomogła opinia Günthera Grundmann skierowana do władz miasta, w której „uważał pałac w Maciejowej za najlepszy barokowy obiekt architektoniczny w Kotlinie Jeleniogórskiej”.
1

3
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po pałacu pozostały resztki ścian pałacu, niszczejąca wieża widokowa wzniesiona w latach 1874- 1875 oraz popadające w ruinę mauzoleum Beckerów z około 1890r.
 
1312
 
Archiwalne zdjęcia udostępniono dzięki fotopolska.eu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 3 =