browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Kolędzie

Kolęda


 
Na granicy województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, między Miliczem a Ostrowem Wielkopolskim, leży wieś Kolęda. Tamtejsze dobra rycerskie należały do majątku rodziny von Maltzan będącej panami milickiego wolnego państwa stanowego.
 

 
Wśród kolejnych właścicieli odnotowano: (w XVIIIw) Katarzynę Ludwikę z Sapiehów oraz barona Hansa von Gruttschreibera, (od 1835r) Hansa Mitschke, po którym dziedziczył syn August von Mitschke-Collande (1856-1886r) i w rękach tej rodziny Kolęda była do końca II wojny światowej.

Nieistniejący już dwór w Kolędzie powstał najpewniej w XIXw dla rodziny Mitschke-Collande. Była to eklektyczna, parterowa budowla na planie prostokąta pokryta dwuspadowym dachem z lukarnami. Główne wejście znajdowało się w centralnej, dwukondygnacyjne części ze schodkowym szczytem, które zdobiły również boki dworu. Nieopodal znajdował się park i folwark.

Po zakończeniu ostatniej wojny dobra rodziny Mitschke-Collande przejęło państwo polskie oddając dwór z folwarkiem pod zarząd PGR. We dworze urządzono mieszkania pracownicze, działała świetlica i sklep. Nowy właściciel nie dbał o otrzymane dobra i po dwóch dekadach budowla była w złym stanie technicznym, a po kolejnych dwóch nie nadawała się do użytkowania. Ze zdewastowanego dworu pozostały zarośnięte resztki murów i piwnice, zniszczony park oraz przylegające do ruin budynki gospodarcze dawnego folwarku. Jak wyglądał niegdyś dwór w Kolędzie można dowiedzieć się z litografii Dunckera udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.