browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Jerzmanowicach


 
Niedaleko Chojnowa leżą Jerzmanowice, o której można znaleźć jedynie szczątkowe informacje dotyczące historii. Pod nazwą Hermannsdorf odnotowano ją w dokumentach z 1588r.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
We wsi znajdował się niegdyś dwór i pałac.
 

Wyczytałam, że pałacyk nazywany nowym wzniesiono w 1905r nieopodal starszego dworu, który oddany po II wojnie pod zarząd PGR doprowadzono do ruiny i w 1974r rozebrano. Z kolei nowy spłonął w 1945r i ruiny ostatecznie rozebrano w 1954r.
 

 
 
 
 
 
Dziś jedynie pałac możemy zobaczyć na kilku fotografiach umieszczonych dzięki Fotopolska.eu.
 

 
Z kolei całkiem nieźle ma się umiejscowiony na niewielkim pagórku wiatrak typu holenderskiego. Datowaną na początek XVIIIw drewnianą budowlę o konstrukcji słupowej postawiono na planie ośmiokąta. Pokryta jest gontem, a w środku można zobaczyć część oryginalnego wyposażenia.
 

 
Na początku XXw zawitała do niego elektryczność, a w latach: 1968 i 1976 przeprowadzono prace nad rekonstrukcją czteroramiennych skrzydeł. Pomimo kilku podpaleń z lat 70tych XXw miał on szczęście i znalazł prywatnego właściciela. Obecnie mieści się w nim restauracja serwująca głównie dania kuchni austriackiej.