browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Kruszyńcu


 
Bardzo blisko Góry, zaledwie 3 km na północny-wschód od niej, leży Kruszyniec. Nazwa wsi podobno ma związek ze staropolskim słowem kruszyna oznaczającym krzew lub też pochodzi od gruszy, którą niegdyś nazywano kruszą.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O miejscowości, zwanej przed II wojną światową Juppendorf, nie ma prawie żadnych informacji. Jedynego właściciela tamtejszego majątku jakiego wymieniono, do którego należała też niedaleka Ligota, to Konrad von Roeder z XIXw.
 

Istniejący kiedyś w Kruszyńcu pałac jest obecnie jedynie wspomnieniem zachowanym na kilku fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu. Podobno przetrwał ostatnią wojnę, ale nie wiadomo w jak krótkim czasie „dokonał żywota” znikając na dobre z krajobrazu wsi.
 

Po budowli otoczonej w czasach świetności parkiem, w której sąsiedztwie stała ujeżdżalnia koni, pozostało kilka kamieni tworzących mur.