browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Małopolskie

 

Województwo małopolskie, jako jedyne województwo ma prawo do posiadania w swoim herbie godła Państwa Polskiego, czyli białego orła w koronie z głową zwróconą w prawą stronę na czerwonym tle.” Małopolskie mimo, że jest jednym z mniejszych województw Polski to posiada liczne ciekawe miejsca, które w tej zakładce można będzie poznać.

Umieszczone archiwalne zdjęcia udostępniła fotopolska.eu
Natomiast piękne widoki budowli można podziwiać dzięki Serwisowi www.polskazdrona.pl
Odnośnie historii opisanych korzystam z Wikipedii oraz z książek.

Mapki udostępnione dzięki Google.

Bibliografia:

– M.Kornecki – Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej
– J.Fidura – Zamki i inne warownie wyżyny krakowsko-częstochowskiej
– L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm – Leksykon zamków w Polsce
– R.Rogiński – Zamki i twierdze w Polsce. Historia i legendy

Zapraszam więc do poznania tego zakątka naszego kraju 🙂


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 64 = 67