browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac Ostróżno


 
Jadąc ze Zgorzelca w kierunku czeskiej granicy przejeżdża się przez Zawidów. Jego dzielnicą jest Ostróżno będące niegdyś odrębną wsią, o której wspomniano w dokumentach już z końcem XVw. Do końca II wojny światowej zwała się Ostrichen.
 

 
Wśród właścicieli najwcześniej wspomniany był w 1493r ród von Belwitz. Później wymieniono rody von Haugwitz i von Nostitz, a następnie: rodzinę von Gersdorff (1640-1757), ród von Ziegler und Klipphausen, baronów von Manteuffel i rodzinę Richter.
W 1838r majątek w Ostróżnie znów trafił do rodziny von Gersdorf za sprawą barona Carla będącego szambelanem dworu pruskiego monarchy. Po jego śmierci dziedziczyli spadkobiercy.

Kiedy baronówna Eva z domu von Gersdorf wyszła za generała von Wilkau wniosła majątek do tej rodziny. Po śmierci męża, w latach 20tych XXw, wyszła ponownie za mąż i tym sposobem dobra przeszły w ręce rodziny von Stein zu Kochberg.

 
Pałac w Ostróżnie dziś możemy zobaczyć jedynie na kilku fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu. O jego historii nie znalazłam żadnych informacji prócz takiej, że uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, po której został rozebrany. Po niszczejących zabudowaniach gospodarczych i parku możemy tylko przypuszczać, w którym miejscu stał.