browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Rybarzowicach

rybarzowice 
Niedaleko Bogatyni znajdowała się kiedyś wieś Rybarzowice z dwoma pałacami. Niestety…nie tylko po pałacach nie ma śladu, ale również po wsi, gdyż na jej miejscu powstała odkrywka Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
 
rybarzowice
 

Mieścina pojawiła się w dokumentach w 1381r i nie wiadomo czy jej nazwa pochodzi od słowiańskiego Rybar- rybak czy niemieckiego Räuber– zbój. Pierwszym wspomnianym jej właścicielem był w 1508r Maciej von Biberstein. W 1630r majątek kupił hrabia Leopold von Nostitz urządzając tam swoją siedzibę.
Stary_palac_259756_Fotopolska-EuStary_palac_329396_Fotopolska-Eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Rybarzowicach znajdowały się dwa pałace. Pierwszy, zwany starym, zbudował w 1690r hrabia von Nostitz.
Był to budynek dwukondygnacyjny z wysokim dachem mansardowym, z powiekami. Wysunięta część budowli mieściła główne wejście. Portal zdobił zegar słoneczny oraz herby rodzin von Nostitz i von Ruchmor.Palac_827733_Fotopolska-Eu Palac_241355_Fotopolska-Eu
 
W1694r hrabia Leopold sprzedał dobra Hansowi Hauboldowi von Einsiedel, który w latach 1763- 1776 wzniósł według projektu architekta z Zittau- Andrzeja Huningena- drugi pałac: znacznie większy, piękniejszy i bogatszy. Palac_329397_Fotopolska-Eu
 
Palac_827629_Fotopolska-EuBarokowa, dwukondygnacyjna budowla na planie podkowy posiadała rokokowe wnętrza zdobione dekoracjami stiukowymi.
 
Mieściła bogatą bibliotekę liczącą ponad 4600 tytułów z najstarszą kroniką Marcina Kromera z 1589r „Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto wnętrza zdobiły niezliczone dzieła sztuki: obrazy Canaletta i Graffa.Wnetrza_241352_Fotopolska-Eu
 

CIEKAWOSTKA:
 
Na skutek wielkiego kryzysu właściciele pałacu zostali zmuszeni do sprzedaży wspomnianej kroniki na aukcji w Lipsku w 1928r. Dzięki temu przetrwała, bo podzieliłaby pewnie los rezydencji- zniknęłaby bezpowrotnie.
Wnetrza_841145_Fotopolska-Eu-1
 
 
 

Wraz z powstaniem pałacu założono również park, a w nim Świątynię Dumania, natomiast przed pałacem stanęła piękna fontanna.z Palac_404595_Fotopolska-Eu-1
 
CIEKAWOSTKA

Zdobiąca niegdyś podjazd do pałacu w Rybarzowicach fontanna jest właściwie jedyną po nim pozostałością i można ją zobaczyć przy pałacu w Wojanowie.
 
Wnetrza_827636_Fotopolska-EuWnetrza_827638_Fotopolska-Eu-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za czasów rodziny von Einsiedel Rybarzowice były bogatą mieściną.
 
Wnetrza_827651_Fotopolska-Eu-1Wnetrza_259757_Fotopolska-Eu
Prócz świadczących swe usługi licznych rzemieślników, wieś miała lekarza i położną, fundacja Haubold prowadziła dom opieki dla zniedołężniałych mieszkańców majątku, działała szkoła, a wieś posiadała połączenie kolejowe z Zittau oraz Bogatynią. Mieszkańcy żyli z rzemiosła i rolnictwa, część pracowała w zakładach tekstylnych oraz w elektrowni. Udzielali się w kilku Stowarzyszeniach oraz w Straży Pożarnej.
 
 
Majątek w Rybarzowicach był w rękach rodziny von Einsiedel do 1945r.
Palac_329399_Fotopolska-EuPalac_827625_Fotopolska-Eu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnetrza_827699_Fotopolska-Eu-1Wnetrza_827766_Fotopolska-Eu
 
 
Po II wojnie światowej folwarki i zabudowania gospodarcze trafiły się PGRowi, a pałac służył jako mieszkania dla pracowników gospodarstwa.Gdy w 1956r wysiedlono jego mieszkańców stał się pustostanem i ulegał stopniowej dewastacji, na co było ogólne przyzwolenie.
 
 
 
 
W 1966r rozpoczęło się stopniowe wysiedlanie mieszkańców Rybarzowic w związku z powiększaniem terenu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego,
Palac_329398_Fotopolska-EuPalac_567684_Fotopolska-Eu
 
 
CIEKAWOSTKA

Wnetrza_827669_Fotopolska-Eu-1Palac_827748_Fotopolska-Eu
 
Poszerzenie strefy działania kopalni węgla brunatnego Turów skutkowało tym, że mieszkańców wielu wsi wysiedlono i ulokowano w innych miejscach powiatu zgorzeleckiego. Prócz Rybarzowic, z mapy zniknęły również: Biedrzychowice Górne, Gościszów,Pasternik, Strzegomice oraz Wigancice Żytawskie.
 
 
 
 
Ostatecznie w 2000r wieś Rybarzowice przestała istnieć, a wraz z nią wszystko to materialne, co przez wiele pokoleń włożyli w jej piękno mieszkańcy. Pewnie dlatego, by nie zapomnieć o tym organizują spotkania.

Wnetrza_827706_Fotopolska-Eu-1Wnetrza_827689_Fotopolska-Eu-1
 
 
Pałac w Rybarzowicach zburzono w 1995r, a jedyną po nim pozostałością jest wspomniana fontanna sprzed pałacu w Wojanowie, pamięć przekazywana przez mieszkańców wsi oraz stare fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

98 − 90 =