browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac Štáblovice

&nbp;
Państwo: Czechy
Kraj: Morawsko-Śląski
Powiat: Opawa
 
W niewielkiej odległości na południowy- zachód od Opawy leży wieś Štáblovice, datowana na XIIIw, o której najwcześniejsza wzmianka pochodzi z XIVw. Była wówczas lennem Biskupów z Ołomuńca, w rękach pochodzących ze Štáblovic Brunona i Mikuláša.
We wsi znajduje się zamek, jednakże wcześniejsza budowla wyglądała zupełnie inaczej. Była to niewielka twierdza wymieniona w 1528r i jej pozostałości można doszukać się w części obecnej budowli. Kiedy w 1558r majątek stał się własnością Rožmberka z Ketry, ten przebudował zastaną budowlę w niewielki zamek w stylu renesansowym dobudowując nowe skrzydło, co sprawiło, że budowla miała kształt litery L. Otoczona została murem, po którym niewiele zostało w postaci bastionu od strony północno-zachodniej.
Kolejny posiadacz dóbr z XVIIw- Jan Lescourault de la Rochelle, również wniósł swój wkład w przebudowę zamku nadając mu barokowy styl. Po nim dziedziczył starszy syn Zygfryd Jan, a następnie jego syn Karol Franciszek Jan, po którym w spadku dobra otrzymał również syn Franciszek Zygmunt
To, co widzimy dziś to wynik prac wykonanych w drugiej połowie XVIIIw, gdy dobra należały do pochodzącego z Kornic rodu Sobków władający nimi do 1945r. Podczas prac założono też za zamkiem sad w stylu francuskim. Przed zamkiem w kolejnym stuleciu utworzono park, którego ozdobą były egzotyczne drzewa. Ostatnim właścicielem przed końcem II wojny światowej był Viktor Sobeck Skal, którego po jej zakończeniu wysiedlono do Niemiec.

II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na budowli za sprawą walk, jakie toczyły się na tamtym terenie. Prace remontowe przeprowadzono w latach 50tych i w owym czasie bezpowrotnie zniknęła część wyposażenia. Zamek przystosowano pod działalność kulturalną z działającą salą kinową.

W latach 90tych ubiegłego stulecia zaniedbaną budowlę sprywatyzowano, lecz braki remontów sprawiły, że zaczęła popadać w ruinę. Zamek miał jednak szczęście, kiedy w 2001 stał się własnością prywatną. Nowy właściciel przeprowadził generalny remont przywracając mu dawny blask. Od 2021r można go też zwiedzić z przewodnikiem.
Obecnie zamek w Štáblovicach nadal stoi w otoczeniu zadbanego parku będącego scenerią dla zawieranych tam ślubów. Jest budowlą murowaną, trzyskrzydłową, na planie litery C z otwartym dziedzińcem, dwukondygnacyjną, pokrytą mansardowym dachem z lukarnami. Elewacje w części pokrywa sgraffito, a okna posiadają obramowania. W jednym ze skrzydeł uwagę przyciąga portal ozdobiony kartuszem herbowym rodu Sobek. Na elewacji umieszczono też zegar słoneczny.