browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Dębrzniku

dębrznik 
Na trasie z Kamiennej Góry do Bolkowa leży wieś Dębrznik wspomniana w XIVw jako Crusendorf. Za Niemca zwana Krausendorf, a obecną nazwę otrzymała w 2008r, bo do tego czasu widniała jako Debrznik. Założono ją przy dawnym trakcie handlowym. We wsi znajdował się dwór, który zniszczony można było zobaczyć jeszcze w latach 60tych.

DĘBRZNIK

Pierwszym wspomnianym w XVw właścicielem wsi była rodzina von Krappel, której przedstawiciel sprzedał ją w 1489r Bernhardtowi von Tschirnhauss von Leppersdorf. Ród ten był właścicielem do 1699r. Kolejnym nabywcą został Hans von Krauss auf Lindenpusch. W połowie XVIIIw Dębrznik należał do Pani von Kahlden, po której śmierci w 1791r trafił do rodziny Preu, a ta władała majątkiem do 1852r.

Debrznik_33_92847_Fotopolska-EuWśród późniejszych właścicieli odnotowano: od 1856r porucznika Helda; starostę von Klützowa, po którym trafił w spadku do wdowy pozostając w tej rodzinie do końca XIXw; radcę Rinkla z Berlina od 1900r- ostatniego właściciela przed II wojną światową. W czasie kiedy przebywał on za granicą, bo w Berlinie spędzał większość czasu, majątkiem zarządzał ustanowiony przez niego pełnomocnik.
Palac_134292_Fotopolska-Eu
 
 
Nie wiadomo prawie nic o historii tamtejszego dworu, kiedy i dla kogo powstał, ale najwcześniejsza wzmianka o nim i założonym przy nim folwarku pochodzi z 1782r. Po II wojnie światowej trafił najpierw pod zarząd Zakładów Włókienniczych „Len”, po czym PGRu, a resztę można sobie dopowiedzieć.
Dębrznik
 
 
Ruinę rozebrano najpewniej w latach 60tych albo na początku 70tych XXw pozyskując w ten sposób materiał budowlany.
 
To kolejny obiekt, który zniknął bezpowrotnie i jedynie stare fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu mogą go przypomnieć.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 5 = 4