browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Gaszowicach


 
Przy głównej drodze wiodącej z Sycowa do Oleśnicy leżą Gaszowice. Wieś wspomniana już w 1266r mogła pochwalić się kiedyś dworem, którego dziś daremnie wyglądać.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jej niemiecka nazwa Görnsdorf nawiązywała podobno do założyciela wsi- rycerza Gernota.Wśród właścicieli Gaszowic odnotowano później rody: von Rohr (XVIw), von Studnitz (XVIIw) i von Prittwitz (XVIIIw). Następnie w 1871r majątek kupił hrabia Georg von Reinersdorff-Paczensky und Tenczin i w rękach tej rodziny był on do końca II wojny światowej.
 

Odnośnie dworu w Gaszowicach, to jest o nim równie mało informacji jak o właścicielach. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał, bo wymienia się końcówkę XVIIIw lub początek kolejnego stulecia, ale wiadomo, że ufundowali go von Prittwitz’owie. W jego sąsiedztwie znajdował się folwark oraz park. Za kolejnych właścicieli był podobno siedzibą zarządcy majątku.
 
 
Nie są znane również wojenne i powojenne losy dworu, jak też kiedy dokładnie został zniszczony. Po wojnie majątek upaństwowiono i do dziś po dawnym założeniu dworskim pozostały niszczejące zabudowania gospodarcze folwarku, resztki parku oraz nieliczne fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.