browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Łomnicy


 
Po sąsiedzku z Wojanowem leży Łomnica, o której najwcześniejsza wzmianka pochodzi z 1369r kiedy wymieniono tamtejszy kościół.
 

 
Odnośnie właścicieli łomnickich dóbr, to najwcześniej wymieniono rodzinę von Zedlitz w latach 1475-1654. Później odnotowano: rodzinę de Thomagini (1654-1737), kupca Christiana Mentzela (1737-1811), Johanna Flacka (1811-1820), barona Moritza von Roth (1820-1835) oraz rodzinę von Küster będącą ostatnim przed II wojną światową właścicielem Łomnicy. Po zakończeniu wojny znacjonalizowany majątek przejęło państwo Polskie i w jego rękach pałac był do 1992, kiedy niszczejący kupiła spadkobierczyni ostatnich właścicieli.
 

 
Kiedy Łomnica należała do von Zedlitz’ów wówczas pierwszy raz wspomniano tamtejszy renesansowy pałac.

Podpułkownikowi Mathiasowi de Thomaginiemu zawdzięcza się wybudowanie w jego miejscu nowej, barokowej siedziby, którą zaprojektował śląski architekt- Martin Frantz.

Kolejny- kupiec Mentzel z Jeleniej Góry również wniósł swój wkład w to, co możemy dziś oglądać. Dzięki niemu powstał nie tylko park udostępniany dla wszystkich chętnych, ale nieopodal swojej nowej własności postawił mniejszy, klasycystyczny pałacyk zwany Pałacem Wdowy. Jego rezydentkami były głównie leciwe przedstawicielki rodu.

Na początku XXw miał w nim siedzibę zarządca majątku.
Po II wojnie światowej urządzono w nim mieszkania, a dziś mieści w swych wnętrzach hotel, restaurację i kawiarnię.

Dworek zwany Pałacem Wdowy jest niewielką, klasycystyczną budowlą stojącą niedaleko głównego pałacu w Łomnicy. Wzniesiono go na planie prostokąta, posiada dwie kondygnacje i pokrywa go czterospadowy dach.

Następne prace odbyły się za czasu Gustawa Ernsta von Küstera piastującego stanowisko pruskiego ambasadora na dworze sycylijskim. Pod okiem Alberta Tollberga-ucznia Karla Friedricha Schinkla , o którym można się dowiedzieć przy okazji pałacu i dworku w Trzcińsku, pałacowi nadano modny wówczas styl biedermeierowski.
 

Budowla zyskała nowe piętro, powiększono okna ozdobione okiennicami. Również wnętrza nabrały nowego wyglądu, a w holu stanęły dwie kolumny. Jest to trzykondygnacyjna budowla powstała na planie kwadratu z czterospadowym dachem oraz z umieszczonymi w narożach alkierzami, które zdobią hełmy. Główne wejście zdobi portal z balkonem. Ponadto w wyniku trwających 4 lata prac rozpoczętych w 1843r powstał nowy park w stylu angielskim, który sięgał aż do rzeki Bóbr. Jego projekt wykonał Peter Joseph Lenné oraz Reder- ogrodnika księcia Püklera. Po wojnie został zaniedbany, ale w 1996r podjęto prace nad przywróceniem mu jego dawnej świetności.
 

Kiedy z zakończeniem II wojny światowej do wsi weszli czerwonoarmiści, w pałacu urządzili sobie posterunek. Następnie znacjonalizowany majątek stał się własnością Skarbu Państwa. W pałacu urządzono działającą do 1977r szkołę, z kolei w Pałacu Wdowy swoje biura miała dyrekcja PGR.

 
 
 
Po upadku gospodarstwa rolnego i zakończenia działalności szkoły budynki zaczęły niszczeć. W latach 80tych zawalił się pałacowy dach.

W 1991r wszystko wróciło do rodziny von Küster. Podjęto się odbudowy niszczejących budowli, czyniąc z pałacu siedzibę Stowarzyszenie Pielęgnowania Śląskiej Sztuki i Kultury. Zachowano XIXwieczny układ pomieszczeń, a na ścianach parteru widoczne są spore fragmenty malarstwa ściennego datowane na XVIII i XIXw. Piętro prezentuje wystawę ukazującą dzieje pałaców Kotliny Jeleniogórskiej.
 

W 2010r oddano do użytku oddzielone od pałacu szosą stodoły i stajnie pamiętające XVIII i XIXw. W nich działa nie tylko restauracja, ale również kuźnia i piekarnia. Ponadto w tamtejszym sklepiku można nabyć wiele regionalnych wyrobów.
 
Pałac w Łomnicy z lotu ptaka:
https://polskazdrona.eholiday.pl/palac-lomnica-61.html
 

 
Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu, a akwarele wykonał Andrzej Woźniak.