browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Boboluszkach


 
Na południe od Głubczyc, w sąsiedztwie Branic
(niszczejący pałac w Branicach) i Wysokiej (wracający do czasów świetności pałac w Wysokiej), leży wieś Boboluszki. Tam znajdował się niegdyś dwór, który nie miał nawet tyle szczęścia, co pałac w Branicach. Dziś jest jedynie wspomnieniem, do którego można wrócić oglądając widokówki udostępnione dzięki Fotopolska.eu.
 

CIEKAWOSTKA

Boboluszki umiejscowione są na Płaskowyżu Głubczyckim będącym częścią Nizinie Śląskiej. Przez wieś przepływa Opawa. Pomiędzy Boboluszkami a Branicami dostrzec można niewielkie wzniesienie mierzące 328 m.n.p.m.- to Plechowa Góra będąca najwyższą górą wspomnianego płaskowyżu. Kiedyś na tej górze stała wieża triangulacyjna. W dużym skrócie- była to wieża geodezyjna, przeważnie konstrukcji drewnianej, którą stawiało się nad punktami tworzącymi sieć triangulacyjną. Jej zadaniem był pomiar punktów położonych w dużej odległości- jak w geodezji. Wieże straciły na znaczeniu wraz z rozwojem techniki satelitarnej,
 

Wśród nazw wsi odnotowano czeskie Bobolusk nawiązujące być może do imienia Bobol oraz niemieckie Boblowitz zmienione przed II wojną światową na Hedwigsgrund. W dokumentach po raz pierwszy wspomniano o miejscowości zwanej Boboluski w 1289r kiedy leżała w granicach Księstwa Opawskiego. W połowie XVIIIw, po wojnach śląskich przeszła pod władanie Prus.
 
 
 
Najwcześniej wymienionym właścicielem wsi już w XIIIw była rodzina Krawarzów, do której należały również Branice i losy obu miejscowości połączone były ze sobą przez wieki właśnie dzięki wspólnym właścicielom.
W 1630r wspomniano rodzinę von Morawitzky, a następnie von Reichenbach i von Strachwitz, by od 1790r ponownie przejść w ręce von Morawitzky’ch. Majątek stracili oni w 1826r i w wyniku licytacji jaka odbyła się rok później, stał się on własnością Granza Schmidt’a, do którego należał też Dobieszów. Ten, niespełna trzy dekady później, uczynił swojego syna Hansa kolejnym właścicielem Boboluszek.
Po jego śmierci majątek odziedziczył z kolei jego syn, ale nie nacieszył się nim długo, bo pożegnał ten świat zaledwie 7 lat po ojcu. Tym sposobem dobra przypadły jego siostrze będącej żoną Emila Bötticher’a. W latach 20tych XXw sprzedali on posiadłość cukrowni z Opawy, która dzierżawiła już wówczas od połowy minionego stulecia grunty leżące w granicach majątku.
 

Nieistniejący już dwór w Boboluszkach postawiono w pierwszej połowie XIX. Jego fundatorem był Hans Schmidt senior. Skromny dworek zbudowany na planie prostokąta, posiadał dwie kondygnacje i pokryty był czterospadowym dachem ozdobionym sygnaturką. Wśród niewielu detali architektonicznych elewacje zdobiły gzymsy, a okna posiadały obramowania i nadokienniki. Budowlę otaczał niewielki park. W majątku znajdował się też folwark ze spichlerzem.

Po zakończeniu II wojny, zwyczajowo, wszystko stało się własnością państwa polskiego. Nie wiadomo w jakim stanie dwór przetrwał wojnę, ale został rozebrany w latach 60tych. Na jego miejscu stanął Dom Pomocy Społecznej. Czas nie oszczędził również zabudowań gospodarczych, dawnego folwarku łącznie ze spichlerzem, które na przełomie wieków XX i XXI były ruiną.
 

Wieś w XIXw posiadała szkołę, kościół, młyn, browar i gospodę, z czego w najlepszym stanie jest obecnie wyremontowany kościół, bo zabudowania dawnego młyna i spichlerz niszczeją. Pozostałości parku włączono w teren obecnego Domu Pomocy Społecznej.
 
 
CIEKAWOSTKA
 
 
Wystarczy przejść przez mostek na Opawie, by znaleźć się u naszych południowych sąsiadów. W Boboluszkach bowiem znajduje się drogowe miejsce przekraczania granicy Boboluszki- Skrochovice.
Od końca II wojny światowej do 1970r mieściła się tam też strażnica WOP.