browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Kobylej Głowie


 
W niewielkiej odległości na północny- wschód od Ząbkowic Śląskich leży Kobyla Głowa. Najwcześniejsze wspomnienie o wsi pochodzi z 1278r kiedy zwała się Chobulglor. Zanim nadano jej po II wojnie światowej obecną nazwę widniała jako Kobelau.
 

 
 
 
 
 
 
 
Nic nie wiadomo o jej historii i właścicielach sprzed XIXw, bo dopiero z 1822r pochodzi informacja o rodzinie von Tschierschky, do której wówczas należały dobra w Kobylej Głowie. Pozostały w jej rękach do II wojny światowej. Zarządzanie majątkiem od końca XIXw powierzono inspektorowi i jako ostatniego wymieniono Müller’a.
 

Nieistniejący już pałac w Kobylej Głowie powstał najprawdopodobniej z końcem XVIw. Na początku XVIIIw poddano go rozbudowie, a kolejne pracy miały miejsce w XIX stuleciu i wówczas nadano mu styl neogotycki.
 

 
 
 
 
 
Była to budowla złożona z dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł na planie prostokąta, a tam gdzie oba się łączyły stała kwadratowa wieża. Całość pokrywały dwu i czterospadowe dachy tworząc poddasza, które zagospodarowano. Liczne detale architektoniczne w postaci sterczyn czy ozdobnych gzymsów pałac zyskał podczas prac z XIXw. Rezydencja otoczona została parkiem, a w skład majątku wchodził również folwark.
 

 
Pod koniec II wojny światowej doznał szkód i po przejęciu przez państwo polskie trafił pod zarząd Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Nie został wyremontowany i zaczął poopadać w ruinę, choć z końcem lat 50tych był zachowany 70 %. Ostatecznie dwie dekady później podzielił los wielu sobie podobnych- został rozebrany. Z kolei w folwarku działalność rozpoczął PGR.
 
Dziś po dawnym pałacu pozostały jedynie nieliczne fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu, park, a po folwarku resztki zabudowań.