browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Kozłowie


 
Na północ od Bolesławca, nieopodal granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego, leży Kozłów. Ta najmniejsza wieś powiatu bolesławieckiego położona jest na prawym brzegu rzeki Bóbr.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Przed II wojną światową zwana Kosel wymieniona została w kronice łacińskiej na przełomie XIII i XIVw jako Cosslaw.
 

Nie ma żadnych informacji ukazujących historię wsi jak też nieistniejącego już dworu w Kozłowie.
 

 
Dziś wspomnienie jego wyglądu zachowano na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.