browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Tworzymirkach


 
W niewielkiej odległości na zachód od Milicza leży wieś Tworzymirki z nieistniejącym już dworem. Majątek najpewniej został podzielony, skoro w XVIIIw wspomina się Tworzymirki Wielkie.
 

Wśród wymienionych posiadaczy tamtejszych dóbr rycerskich były rodziny von Gfug, von Seidlitz (1787), a następnie radca Holtz oraz w 1845r Albert Stempell i jego spadkobiercy. Jako ostatnich przed II wojną światową odnotowano rodzinę Jüttner.
 

Odnośnie dworu w Tworzymirkach Wielkich, to już w drugiej połowie XVIIIw za von Seidlitz’ów wspomniano siedzibę pańską z folwarkiem. Wymieniono ją również w pierwszej połowie kolejnego stulecia. Ponadto we wsi znajdował się wiatrak, kuźnia i szkoła ewangelicka. W folwarku hodowano konie, bydło,owce, a w późniejszym czasie i trzodę chlewną.
 

 
Po zakończeniu II wojny światowej majątek znacjonalizowano, a dwór oddano Urzędowi Miasta i Gminy Milicz. Nieprzeprowadzone prace remontowe doprowadziły budowlę do ruiny, którą następnie w latach 50tych rozebrano.
 

 
 
 
Do dziś zachowało się wspomnienie dworu na widokówkach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu oraz resztki murów z pozostałością parku.