browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Wawrzeńczycach


 
Wawrzeńczyce zwane przed II wojną światową Lorzendorf to kolejne miejsce w powiecie wrocławskim, gdzie kiedyś stał pałac.
 

Niegdyś był to podobno majątek rycerski z budowlą obronną.
 

Ze znikomych informacji wynika, że pałac w Wawrzeńczycach zbudowano w 1792r, ale nie wiadomo kto był jego fundatorem.
 

 
 
 
 
 
 
Na początku XXw wykonano jakieś prace modernizacyjne. Nie są również znane jego losy wojenne i powojenne, ale wiadomo, że w czasach PRLu został rozebrany.
 

Jak wyglądał możemy dowiedzieć się z litografii Dunckera oraz nielicznych fotografii udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.