browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Pierstnicy


 
Pierstnica to kolejna wieś leżąca niedaleko Milicza. Szukając jej najwcześniejszego wspomnienia w dokumentach należy cofnąć się do 1224r kiedy to książę Henryk I Brodaty obdarował osadą Pirstnice Cysterki z Trzebnicy. Ich grono powiększyła podobno jego córka. Klasztor był posiadaniu majątku aż do 1810r, kiedy nastąpiła kasacja dóbr kościelnych. Po tym roku zarządzał nim Urząd z Trzebnicy.
 

 
 
 
 
 
W historii miejscowości, w połowie XIXw odnotowano rodzinę Wagner. Następnie około 1915r kupił ją hrabia Bernard zu Stolbergo Stolberg, do którego należało również Brzostowo. Był on ostatnim przed końcem II wojny światowej właścicielem Pierstnicy. Nadzór nad dobrami od 1921r powierzył dzierżawcy- Paulowi Urbanowi, po którym rola ta przypadła jego spadkobiercom, a następnie w 1937r inspektorowi Lücking’owi.
 

Odnośnie historii nieistniejącego już dworu w Pierstnicy nie ma o nim prawie żadnych informacji. Podobno jego fundatorem była rodzina Wagner. Za kolejnego właściciela zamieszkiwany był przez zarządzających w jego imieniu dzierżawców.

Po zakończeniu II wojny światowej dwór i folwark trafiły pod zarząd PGR. Dwór nie był zdaje się w najgorszym stanie, skoro w 1994r miał prywatnego właściciela, bo na taką informację natrafiłam.
Wynikało z niej, że już w niespełna trzy lata budowla była ruiną, którą następnie na początku obecnego stulecia rozebrano. Jego widok uwieczniono na widokówce udostępnionej dzięki Fotopolska.eu. Do dziś zachował się park oraz dawne zabudowania folwarczne.