browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Sulikowie


 
W niewielkiej odległości na południowy- wschód od Zgorzelca leży Sulików. Obecnie wieś, niegdyś miasto wspomniane już w 1268r utraciło prawa miejskie po II wojnie światowej. Malowniczo położona miejscowość ulokowana jest u stóp Góry Ognistej, w dolince Czerwonej Wody.
 

 
 
 
 
 
 
Za Niemca zwała się Schönberg, a przez wieki leżała w granicach: księstwa jaworskiego (od 1309r), Korony Czeskiej (do 1635r), Polski (1697-1763), Niemiec (1871-1945), by ostatecznie trafić do Polski.
 

W sumie to tyle byłoby informacji jeśli chodzi o historię miejscowości. Znikoma wiedza dotyczy również nieistniejącego już pałacu w Sulikowie rozebranego po 1945r, który najpewniej zastąpił będący w całkowitej ruinie stary dwór. Nie wiadomo też kto był jego fundatorem.
 

Wiadomym jest natomiast, że na obrzeżu dawnego miasta, na Górze Zamkowej już w IXw stał słowiański gródek obronny. Dzięki przybyłym w tamte okolice po wojnie 30stoletniej protestantom z Czech miejscowość zasłynęła jako ośrodek tkacki.
 

Sulików nie oparł się również zniszczeniom podczas pożaru z 1814r. Wspomnieniem dawnej zabudowy miejskiej są dwa mieszczańskie domy posiadające konstrukcję szachulcową, będące ozdobą tamtejszego rynku.
 

 
 
 
W Sulikowie już w 1234r znajdował się drewniany kościół, któremu w 1668r nadano obecny wygląd. Przy okazji informacji z 1524r dotyczącej właśnie tej budowli natrafiłam na jedynego wspomnianego właściciela wsi jakim był wówczas Hans Frenzel.
 

 
Dzięki Fotopolska.eumożemy zobaczyć również jak wyglądał pałac w Sulikowie.