browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek w Rokitkach

Rokitki


 
Między Chocianowem a Chojnowem, nad Czarną Wodą leżą Rokitki– wieś datowana na lata 1292-1293 kiedy była kasztelanią Księstwa Legnickiego.
 

 
Potem odnotowano: w latach 1345-1530 rodzinę Schellendorf (wieś zwała się Reysecht), 1535-1540 Fabiana von Zedlitza i rodziny: Axleben, Bibran, od której majątek kupił Ernst von Tschammer oraz od połowy XIXw rodzinę Senden-Bibran.

 

 
 
/>CIEKAWOSTKA
 
 
W drugiej połowie XVw we wsi istniała kuźnica żelaza działająca do XVIIIw.
 
 
 
Dziś jest to miejscowość wypoczynkowa, a ze względu na położenie w Dolinie Czarnej Wody będącej obszarem chronionym cieszy się mikroklimatem zbliżonym do morskiego oraz czystymi wodami.
 

 
 
 
 
Pod koniec XVIw, ówczesny właściciel Rokitek- Nikolaus von Bibran ufundował zamek nawodny w stylu renesansowym.
 
Był on przebudowywany najpierw w 1772r przez Georga von Tschammera, a następnie w połowie XIXw kiedy nadano mu styl neogotycki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wówczas powiększono go o dwa skrzydła i dobudowano wysoka wieżę. Przy dawnej warowni powstał park, a z dwóch stron otaczały go dwa stawy.
 

Niezwykle piękna budowla przetrwała II wojnę światową i nie wiadomo co takiego się stało, że istniejący jeszcze w 1956r zamek został rozebrany.
 

 
 
Do dziś pozostały resztki piwnic, zarośnięty dawny park i stawy oraz fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu.