browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Zwierzyńcu


W niewielkiej odległości od Lubina w kierunku na Prochowice, gdzie można zobaczyć zamek, niegdyś znajdowała się wieś Zwierzyniec– Dittersbach. Weszła w skład Niemstowa zwanego za Niemca Herzogswaldau, podobnie jak Podgórze- Oberhof. Każdy majątek posiadał siedzibę właścicieli: po tym ze Zwierzyńca nie ma śladu, za to te w Niemstowie i Podgórzu ostały się.
 

 
 
 
 
 
 
Przez połączenie w jedno trzech odrębnych niegdyś majątków, Niemstów jest dość długą, bo rozciągniętą na długości prawie 8km wsią. Początkowo, w latach 30tych XXw tylko dwa majątki połączyły się: ówczesne Dittersbach i Herzogswaldau.
 

Najwcześniejsza wzmianka w dokumentach o Zwierzyńcu pod nazwą Dittrichsbach pochodzi z 1364r, a jej nazwa nawiązuje podobno do imienia Dittrich , który być może był nawet jej założycielem. Przez następne stulecia widniała jako Dittersbach aż do końca II wojny światowej, kiedy nadano jej obecną nazwę.
 

 
 
Jako pierwszego znanego posiadacza tamtejszych dóbr odnotowano Teodoryka z leżącego koło Złotoryi Groszowa, który jako spadek zapisał swojej żonie Dorocie folwark w Zwierzyńcu. Kawałki ziemi mieli tam również w owym czasie bracia von Rechenberg. W XV i kolejnym wieku majątek był w rękach rodziny von Bock. Od II połowy XVIw Zwierzyniec stał się własnością Magnusa von Axleben’a, do którego należał też sąsiedni Niemstów.
 

Później wymienieni zostali: rodzina von Unruch (XVIIw); książę Ferdynand von Braunsweig- Luneburg (1748-1785); Wilhelm Ludwig von Richthofen, od którego w 1795r dobra kupił Hans Gottlieb von Stosch; Emanuel von Woikowsky; hrabina Maria von Luckner w 1806r, po której śmierci dziedziczył od 1849r syn Edgar. W połowie XIXw majątek nabył Ludwig von Decker, piastujący urząd królewskiego drukarza dworskiego i ostatnim z tej rodziny przed II wojną światową był Hans Rudolf, który zarządzał nim od 1926r.
 
Podobno już za czasów rodziny von Bock we wsi stał zamek. Nie wiadomo jak wyglądał podobnie też kiedy i dla kogo powstał. Gdy zarządzała nim hrabina von Luckner poddano go przebudowie i zamiast mansardowego dachu utworzono trzecie niewysokie piętro pokryte płaskim dachem.
Przy rezydencji założono w połowie XIXw park, gdzie utworzono ze stawów i strumyków sporej wielkości jeziorko.
Pałac stojący niedaleko kościoła zaliczano do największych i najwspanialszych takich budowli na Ziemi Lubińskiej.
 

W 1930r dobra w Zwierzyńcu i Niemstowie podzieliło Śląskie Towarzystwo Ziemskie. Rok później pałac w Zwierzyńcu kupiła Gmina tworząc w nim szkołę oraz dom dla nauczycieli. Wcześniej mieszkali w niej regulujący rzeczkę Kalten Bache pracownicy należący do Męskiej Służby Pracy. W 1937r Zwierzyniec miał już nowego właściciela- rodzinę Minde.
 

 

Nie wiadomo jaki stan pozostawiła po sobie II wojna światowa, ale po jej zakończeniu został zdewastowany i do reszty rozgrabiony ulegając niszczeniu. W końcu doprowadzony do ruiny rozebrano w latach 50tych XXw.
Dziś pałac w dawnym Zieleńcu można zobaczyć jedynie na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

CIEKAWOSTKA

Podczas prac archeologicznych przeprowadzonych w 1936r, w okolicy dawnego Zwierzyńca dokonano odkrycia kamiennej buławy, bądź też maczugi. Jej wiek ustalono na czas neolitu- epoki kamiennej. Podobno już przed 4500r p.n.e. zakładano tam osady.