browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Damianowie


 
Niecałe 30km na południowy- zachód od Środy Śląskiej leży Damianowo, które jako Damiani Villa wspomniano już w 1318r. Później występowało jako Damiansdorf- wieś Damiana. Kolejni właściciele pochodzili z rodów: von Reibnitz, von Adelsbach i von Stange.
 


 
 
 
 
 
 
 
W XVIIIw wieś podzielona była na cztery części, w których działały folwarki i młyny.
 

Damianowo Górne w jednej części należało w 1743r do Karla Erdmanna von Latowski’ego a, następnie od 1779r do Friedricha Heinricha von Schweinitz’a. Drugą część Damianowa Górnego mieli w posiadaniu przedstawiciele rodzin: von Latowski (1742), von Festenberg (1765), von Diebitsch (1777).

Kolejna część to Damianowo Środkowe, gdzie odnotowano: Hansa von Bibran’a (1720), Renate von Latowski (1744), Adama von Eicke (1751), barona Johanna von Glaubitz’a (1756), baronową von der Dollen (1767) oraz barona Friedricha von Schweinitz’a. Ostatnią zaś było Damianowo Dolne należące do: Joachima von Spiller’a (1742), Charlotte von letow (1763) i Samuela von Wagenhof’a (1775).
 

Z końcem XIXw rodzina von Richthofen zakupiła wszystkie części i w rodzinie tej dobra były do II wojny światowej. Ostatnim z tej rodziny był baron Günther von Richthofen, który w 1937r do prowadzenia majątku zatrudnił inspektora.
 

 
 
 
 
 
W Damianowie znajdował się niegdyś pałac powstały w XVIIIw. II wojna światowa obeszła się z nim łaskawie i po jej zakończeniu stał się własnością państwa polskiego, podobnie jak cały majątek.
 
 
W folwarku i dawnej owczarni zaczął działać zakład rolny podlegający pod PGR. Pałac był niezamieszkany, ale urządzano w nim spotkania wiejskie z zabawą. W latach 50tych pozbawiono go dachówek, co przyczyniło się do zniszczenia i w przeciągu trzech dekad był ruiną, którą rozebrano.Do dziś po pałacu pozostały zarośnięte resztki fundamentów, niszczejące zabudowania folwarczne z owczarnią ostatnich właścicieli z 1823r, zaniedbany park z zarośniętym stawem i kilka fotografii udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.