browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek Velke Hoštice

 
Państwo: Czechy
Kraj: Morawsko-Śląski
Powiat: Opawa
Miejscowość: Velke Hoštice
 
We wsi Velke Hoštice, w odległości zaledwie 5km od Opawy, stoi zamek o tej samej co wieś nazwie. Do XVw wioska nazywała się Hoštice i pierwsze wspomnienie o niej w dokumentach pochodzi z 1220r. Wówczas niejaki Radoslav z Ołomuńca dał Cystersom na Velehradzie część swojej własności.

W 1372r dobra trafiły do Beneša z Kravařa, a w połowie XVw do Šlevičtí również z Kravařa i w jego rękach były do 1559r. Najprawdopodobniej w tym czasie, w miejscu dzisiejszego zamku stanęła pierwsza budowla w stylu renesansowym. Następnie właścicielami majątku byli hrabiowie Gašín, po których od 1742r wszystko przeszło pod władanie Prus. W 1754r zamek wszedł we władanie Ignacego Chorynský’ego, któremu zawdzięcza przebudowę w barokowym stylu. Po jego śmierci w 1792r dobra nabyli hrabiowie Sprinzenstein’ówie i w rękach tej rodziny były do końca II wojny światowej.

CIEKAWOSTKA

Hrabia Ignacy Chorynský dołożył wszelkich starań czyniąc swoją siedzibę znaczącym ośrodkiem kulturalno- społecznym na Śląsku. Poczynając od 1768r, przez dekadę, na zamku gości przyciągały przedstawienia teatralne, a zamkowa kapela przygrywała podczas zabaw i akademii muzycznych.

Pożar jaki wybuchł w 1765r zniszczył nie tylko wieś, ale także część założenia z folwarkiem i oranżerią, oszczędzając zamek. W przeciągu 3 lat nieopodal niego posadzono drzewa tworząc z nich aleje. Kolejne prace nad rozbudową rezydencji przeprowadzono w latach 40tych XIXstulecia nadając jej klasycystyczny styl. W owym czasie stanęło boczne jednopiętrowe skrzydło i założono tez piękny park krajobrazowy wokół.

Po zakończeniu II wojny światowej zamek stał się własnością państwową i pełnił funkcję polityczną. Trwające 4 lata prace remontowe rozpoczęto w 1948r przystosowując wnętrza pod działalność administracyjną i szkolną. Dziś mieści się w nim restauracja i sklep z winami.

Zamek Velke Hoštice jest budowlą dwu i trzykondygnacyjną powstałą na planie zbliżonym do litery T. Posiada dwa skrzydła. Główne wejście umiejscowiono w trzykondygnacyjnym głównym skrzydle, z balkonem wspartym na filarach. Przed zamkiem znajduje się niewielka fontanna, której część środkowa nawiązuje do herbu miejscowości. Z boku rezydencji, w skrzydle dwukondygnacyjnym również znajduje się wejście wiodące bezpośrednio do parku. Posiada ono nieduży taras ozdobiony wykutą kratą, na który wejść można po schodkach. Nad nim również umieszczono balkon, a szczyt tej części rezydencji zdobi kartusz herbowy rodziny Chorynský. Pod tarasem, na którym dziś stoją stoliki z krzesłami dla gości, widoczne są filary. Część trzykondygnacyjną budowli pokrywa wysoki, mansardowy dach, z kolei dwukondygnacyjna ma niższy dach. Ozdobą obu są owalne lukarny. Zamkowe elewacje zdobią pilastry wykończone kapitelami. Budowla stoi w otoczeniu parku założonego w XIXw.

W pobliżu zamku stoi kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Wejście do świątynni, podobnie jak wnętrze jest bogato zdobione. Elewacje obu budowli są podobne. Każdą zdobi też herb rodziny Chorynský.