browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Studniskach Dolnych

 
 
 
Przy drodze wiodącej ze Zgorzelca do Mikułowej przejeżdża się przez wieś Studniska Dolne, zwaną za Niemca Nieder Schönbrunn.
 

 
Niewiele wiadomo o jej historii sprzed 1531r kiedy dobra tamtejsze kupił od braci Caspara i Erazma von Hirsbergów, pochodzący z Gościszowa, Siegismund von Warnsdorff. Zasłynął wśród poddanych jako pan niezwykle okrutny. Zmarł w 1582r, w Görlitz, wkrótce po ataku apopleksji, który miał miejsce w tamtejszym kościele.

Jego spadkobiercą był syn Georg, który prócz majątku w Studniskach Dolnych i Górnych otrzymał Kunów oraz Tylice, a w 1557r jako lenno Radomierzyce . W 1570r sprzedał Satudniska Friedrichowi von Nostitzowi.

Podobnie jak ojciec dał się poznać swoim poddanym jako despota i chciwiec. Ci w końcu zbuntowali się przeciw niemu i złożyli skargę do samego księcia Ferdynanda, ale wszelkie próby załagodzenia sporu spełzły na niczym. Zakończył się on dopiero w czerwcu 1567r kiedy na rynku w Görlitz ukarano najbardziej namawiających do buntu i ostatecznie Georg von Warnsdorf sprzedał majątek w Studniskach. Zmarł na początku 1582r w wieku 63lat.

Dziedziczył po nim najstarszy syn- Hans, który obrał za swoją siedzibę Pisarzowice leżące niedaleko Lubania. Ufundował tam piękny pałac z 14stoma szczytami, który niestety został zrujnowany. Był tak zamożnym człowiekiem, że udzielał pożyczek samemu cesarzowi.

 
 
 
 

W Studniskach Dolnych stał niegdyś dwór, który poddano rozbudowie z końcem XVIIIw, w wyniku której powstał niezwykle piękny pałac z parkiem. Słynął w okolicy nie tylko z piękna, ale też z bogatej w księgozbiory biblioteki.
 
Po II wojnie światowej został rozkradziony i zdewastowany a niszczejąca ruinę grożącą zawaleniem rozebrano ostatecznie w latach 70tych XXw. Park wykarczowano pozostawiając nieliczne stare dęby, cisy oraz lipy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dziś z całego pałacowo-parkowego założenia pozostało niewiele: kawałek muru, brama wjazdowa ozdobiona z jednej strony połączonymi herbami rodzin von Einem i von Schindel oraz lwem po drugiej jej stronie, oficyna z resztą zabudowań gospodarczych z XIXw.


 
Wspomnieniem są także nieliczne zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu.