browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Biernej


 
Bierna jest wsią leżącą na zachód od Leśnej, blisko czeskiej granicy.
 

Najstarsze wspomnienie o niej pochodzi z dokumentów XVwiecznych kiedy widniała jako Berne.
Później występowała pod nazwami: Berna i Bernaw w XVIw oraz Berna przed II wojną światową, a nim otrzymała obecną nazywała się Czerwona Woda. Jej nazwa nawiązuje do słowiańskiego określenia bagnistego gruntu- moczarów, co pasowałoby do jej usytuowania nad Czerwoną Wodą- prawego dopływu Nysy Łużyckiej.

Nie ma za wiele informacji dotyczących historii wsi i jej najwcześniejszych właścicieli, bo od XV do XVIIIw była w rękach Hochbergów, po czym dość często zmieniała swoich posiadaczy. Nie oszczędziły jej przez wieki nieszczęścia: najpierw Husyci, którzy ograbili ją w 1427r., później swoje piętno odcisnęła wojna 30stoletnia (1618-1648), a prócz tego epidemie oraz powódź z 14 czerwca 1880r.
 

 
Wieś w XIXw posiadał szkołę, która podczas powodzi uległa zniszczeniu i w 1882r postawiono nową, istniejąca do dziś. Poza tym działał browar, cegielnia, tartak, bielarnia lnu, bo tkactwo było tam rozwinięte oraz 2 olejarnie i 4 młyny wodne.
 

Wiadomo, że już w 1647r w Biernej znajdował się dwór oraz folwark. Dziś nie ma po nim śladu i jak wyglądał możemy dowiedzieć się z fotografii udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

CIEKAWOSTKA

W Biernej, w 1720r na świat przyszedł Johann Christoph Altnikol– uczeń Jana Sebastiana Bacha, a później jego zięć. Był śpiewakiem i organistą w jednym z wrocławskich kościołów oraz organistą w kościele ewangelickim w Gryfowie Śląskim. Zmarł w 1759r.