browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Smarchowicach Wielkich

 

W niewielkiej odległości na południe od Namysłowa leżą Smarchowice Wielkie, zwane za Niemca Gross Marchwitz. Początki wsi sięgają XIIIw kiedy zwała się Smarkewitrz Polnisch.

Niewiele informacji można znaleźć o tamtejszym majątku. Wśród właścicieli odnotowano rodzinę Lichnowskich, w której posiadaniu było wiele dóbr leżących na Górnym Śląsku.


Najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII stulecia we wsi stanęła otoczona parkiem rezydencja. Wiek później w jej miejscu postawiono nową budowle- dwór, który nie przetrwał do dzisiejszych czasów.

 
 
 
 
Nie wiadomo nic o jego losach wojennych, ale w 1945r ucierpiał i będąc ruiną został ostatecznie rozebrany w połowie XXw, a piwnice zasypano.

 

Do dziś prócz kilku zdjęć udostępnionych dzięki fotopolska.eu pozostał po dawnym założeniu dworskim zapuszczony park.