browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek w Sobótce-Górce

sobótka

Sobótka-Górka to część miasta Sobótka leżącego niedaleko Wrocławia, a do 1959r Górka była to samodzielna wieś zwana Górką. sobótka
Nazwa związana jest z niewielką górą- górką i najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1108r przy okazji informacji o klasztorze znajdującym się na niewielkiej górze.

DSC_0616DSC_0756
DSC_0616

Zamek w Sobótce-Górce to zespół pałacowo-klasztorny, do którego przylega park. W otaczającym wszystko lesie polował niegdyś niejaki Piotr Włostowic, który sprowadził do Sobótki Augustianów. Zakonnicy z Francji krzewili chrześcijaństwo na terenie słynącym z pogaństwa, a niedaleka Ślęża była magicznym, pogańskim miejscem. Ciekawostką jest, że masywie Ślęży żyje ponad 370 gatunków pająków co tłumaczy się tym, że pająki właśnie skupiają się w miejscach szczególnych. Poza tym według ezoteryków teren wokół zamku w Sobótce-Górce jest również miejscem mocy.

DSC_0518

DSC_0519

DSC_0530

CIEKAWOSTKA

DSC_0586
Piotr Włostowic był palatynem Bolesława Krzywoustego. Należała do niego wyspa Piasek z Wrocławia oraz ziemie wokół Ślęży. W imieniu księcia, który owdowiał, udał się do Kijowa jako swat, by pojąć w jego zastępstwie za żonę córkę Olega Michaiła- księżniczkę Marię. Jednakże młodzi przypadli sobie do gustu i pobrali się. Nie spotkała go za to jednak żadna kara, co może mieć związek z legendą związaną z taką oto historią: podczas jednego z polowań, na Bolesława napadł niedźwiedź okaleczając mu twarz. Fotopolska_92848Piotr uratował mu życie i tym samym zyskał dozgonną wdzięczność króla. Po śmierci został pochowany obok żony. Podobno Augustianie przenieśli jego szczątki z rozebranego w 1529r kościoła w tajemnicy i pochowali go ponownie w zamkowej kaplicy w Górce. Dziś trwają badania, by udokumentować tę informację.

DSC_0540

W 1121r w miejscu gdzie stoi zamek wzniesiono dla zakonu Augustianów kaplicę. Ich probostwo było dwukrotnie niszczone przez Husytów najpierw w 1428r a potem w 1435r. Bracia zakonni postanowili odbudować świątynię co nastąpiło niebawem, bo w drugiej połowie XVw i prace trwały aż do początków XVIw. DSC_0537W latach 1524-1553 z inicjatywy proboszcza Walentego Aschiusa i Franciszka Krazera do kaplicy dobudowano część mieszkalną, wzniesiono również wieżę. Powstały pałac rozbudowywany był ponownie w 1585r.

DSC_0511
 
 
Podczas wojny 30stoletniej opactwo zniszczono oraz splądrowano, ale i wtedy zostało odbudowane. Gołe ściany pokryto tynkiem dopiero w 1736r.
DSC_0620
 
 
 
 
 
 
 
 
1810r to czas sekularyzacji kościelnych dóbr. Wówczas wszystkie zabudowania należące do opactwa prócz kościoła, który był parafialnym sprzedano w 1812r Ernestowi von Luttwitzowi.
Należące wcześniej do zakonników pomieszczenia przeznaczono na cele mieszkalne.W 1854r i 1868r wyremontowano dach oraz szczyty kościoła.
DSC_0629DSC_0632DSC_0633

 
 
Wchodząc do zamku w Sobótce- Górce na klatce schodowej widać plan zamku z trzema datami. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć co one oznaczają.
DSC_0545
Datę 1024 wiąże się z posiadaniem już wówczas tamtejszych dóbr przez przodków Piotra Włostowica. Kolejna- 1140 łączona jest z objęciem zamku Górka przez Augustianów. Ostatnia data może mieć ścisły związek z kolejnym właścicielem tamtejszych dóbr.

CIEKAWOSTKA

DSC_0548
 
 
Pod sufitem holu wisi ciekawa figura, która okazuje się być dziewiętnastowiecznym barometrem o postaci pochodzącej z legend- Meluzyny. Ta kobieta z ogonem ryby lub węża bywała częstą ozdobą dziobów statków.

DSC_0555
 
 
 
 
 
 
 
 
W 1885r panem majątku w Sobótce-Górce został Eugeniusz von Kulmitz, który całkowicie przebudował posiadłość na neorenesansowy zamek. Projekt wykonał wrocławski architekt Wilhelm Rhenius, a przebudowa trwała pięć lat- od 1886 do 1891r. W latach 1908, 1914 i 1928 przeprowadzono ponownie prace remontowe rezydencji.
W 1932r parafię i wyposażenie kościoła przeniesiono do nowej świątyni, a w budynku dawnej urządzono magazyn.
33DSC_0516DSC_0566

CIEKAWOSTKA

DSC_0543

Przez pewien czas von Kulmitzowie żyli w zamku razem z Augustianami a ponieważ nie do końca się z sobą zgadzali przez wiele lat było to przyczyną waśni. Rodzina ta należała do najbogatszych na Śląsku: byli właścicielami kopalni, hut, majątków ziemskich. Maria von Kulmitz pochodziła z Krzyżowej- była córką właściciela tamtejszego majątku Helmutha von Molke. Wokół rezydencji urządziła park, który nie ostał się do dziś. Razem z mężem Eugenem mieszkała tam do końca wojny i kiedy Rosjanie wkroczyli tam ich najstarszy syn został zastrzelony, gdyż podobno nie zdążył zrzucić munduru. Jego grób znajduje się w parku.

DSC_0517DSC_0524DSC_0564

Podczas II wojny światowej rezydencja nie uległa zniszczeniu natomiast po wojnie większość wyposażenia wywieziono. Zasypany został staw a w jego miejscu zrobiono basen, w którym nie ma dziś wody. Przez pewien czas w pałacu działał ośrodek szkoleniowy SB. W latach: 1965, 1970 , 1973 przeprowadzone zostały prace remontowe.

DSC_0560

DSC_0561

Dziś w budowli możemy dojrzeć elementy renesansowe i gotyckie a przeprowadzone prace konserwatorskie odkryły pozostałości po fundamentach murów i wieży, co może dowodzić istnienia zamku już w średniowieczu.

DSC_0544
 

Najstarsza część zamku to XIIwieczna kaplica, która była romańskim prezbiterium a późniejszym kościołem. Zbudowana z kamienia posiada sklepienie krzyżowe oraz romańskie okno wykończone łukiem. Pod posadzką odkryto groby a prowadzone badania mają odpowiedzieć na pytanie, czy są to szczątki Piotra Włostowica i jego żony oraz syna.

DSC_0582
 
 
 
 
 
 
Do prezbiterium przylega wczesnopiastowskie palatium możnowładcze Włostowica- późniejszy kościół. Podczas badań odkryto w sklepieniu polichromie. Od 2015r pomieszczenie to pełni funkcję sali biesiadnej.
DSC_0507DSC_0600DSC_0607

Obecnie w zamku w Sobótce Górce mieści się hotel i restauracja, można go zwiedzić z przewodnikiem, można zjeść dobry obiad, posiedzieć w zaciszu zamkowym a nawet przenocować. Od 2002r co jakiś czas wykonywane są w zamku prace mające na celu ratowanie zabytku oraz przeprowadza się badania archeologiczne, które dowodzą, że zamek w Sobótce-Górce to świecka budowla romańska.

DSC_0503

DSC_0510

DSC_0520
Archiwalne zdjęcie dodane dzięki fotopolska.eu, akwarelę namalował A.Woźniak.
sobótka górka

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 4 = 3