browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Poniatowicach

 

 
Poniatowice, podobnie jak Jemielna, leżą między Oleśnicą a Sycowem. Wieś wymieniono już w 1246r, a jej najstarsza nazwa miała podobno związek z nazwiskiem Poniatowski. Za Niemca zwała się Pontwitz.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O historii wsi jak też istniejącym kiedyś pałacu można znaleźć niewiele informacji. Wiadomo, że w latach 40tych XIXw była podzielona na dwie części dzięki czemu powstały dwa majątki z folwarkami: Górny i Dolny. Oba w owym czasie były własnością hrabiego Hermanna von Dyhrn’a.
 

 
Po nim, jeszcze w XIXw, należały do przedstawicieli rodu von Teichmann un Logischen. Na początku XXw stały się własnością Richarda Hochmuth’a, po którym w 1930r dziedziczyła żona. Nie wiadomo co było przyczyną, że oba majątki w krótkim czasie rozparcelowano.
 

 
 
Pałac w Poniatowicach wspomniano już w 1845r i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o jego historię. Nie wiadomo też w jakim stanie przetrwał II wojnę światową i kiedy na dobre zniknął.
 

 
 
 
 
To, co po nim pozostało to wspomnienie uwiecznione na kilku fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu oraz niszczejący park pamiętający XIXw.