browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Bełczu Górnym


 
Jadąc z Wąsocza do Góry przejeżdża się przez Bełcz Górny. Wieś zwaną Baltacewo wspomniano po raz pierwszy w XIVw przy okazji nałożonej na nią dziesięciny na rzecz wrocławskiego biskupstwa. Z końcem XVIIIw zwała się Hochbeltsch i pod taką nazwą widniała do końca II wojny światowej.
 

Odnośnie właścicieli tamtejszych dóbr, to najwcześniej odnotowana została rodzina von Haugwitz z początku XVIIw, w której rękach były one do lat 40tych kolejnego stulecia. Później wymieniono: radcę Böhm’a (1765), Axthausen’a (1787), Bernharda von Rieben’a (1886) oraz hrabiego Heinricha von Finckenstein’a, który był ostatnim właścicielem majątku od 1894 do końca II wojny światowej.
 

 
W Bełczu Górnym, w XVIIIw działały: młyn, browar, gorzelnia i folwark. We wsi stał też pałac, po którym dziś nie ma śladu. Nie ma również żadnych informacji mówiących o jego fundatorze i historii, jak też kiedy na dobre zniknął z krajobrazu wsi. Dziś możemy go zobaczyć jedynie na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.