browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac we Wrocławiu-Partynicach

wr-part. 
Partynice to dziś osiedle w południowej części Wrocławia, ale do 1928r była to samodzielna wieś. Najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1273r kiedy to Henryk III nadał ziemię we wsi Pateniz mieszczaninowi Konradowi Salterzanowi. W 1342r wieś zwała się Patenicz- od nazwiska właściciela majątku. Dziś słynie z odbywających się tam wyścigów konnych.partynice

CIEKAWOSTKA

Budowę toru wyścigów konnych rozpoczęto w 1905r, a jego projektantem był R. Jürgens z Hamburga. Do dziś zachowały się pochodzące z 1907r kryte, drewniane trybuny oraz tzw. pawilon herbaciany. Pierwsze wyścigi konne odbyły się 5 lipca 1907r i trwają do dziś, z przerwą między 1943 a 1953r.
119147
W latach 1878-1882 wrocławski właściciela ziemski Julius Schottländer zbudował na skraju Partynic, nad rzeką Ślęzą swoją letnią rezydencję zwaną Villa Ehrlich. Podczas II wojny światowej w wyniku działań podczas oblężenia Festung Breslau została mocno uszkodzona, a pozostałości do reszty rozszabrowano i zdewastowano.Villa_Ehrlich_-_letnia_rezydencja_Schottländera__73482_Fotopolska-Eu
 
 
 
Po pięknej budowli w stylu neorenesansowym nie ma dziś śladu, bo resztki w latach 50tych XXw rozebrano.

CIEKAWOSTKA

schot
 
 
 
 
 
Julius Schottländer był niemieckim kupcem, właścicielem dóbr ziemskich oraz filantropem żydowskiego pochodzenia. Wraz z synem posiadali wielki majątek, w skład którego wchodziły: dobra rycerskie, nieruchomości rolne, posesje, cenne kolekcje, udziały w fabrykach i firmach zagranicznych oraz hipoteki. Wszystko to odziedziczył wnuk Juliusa- Ard-Heinrich, ale wraz z nastaniem III Rzeszy część majątku skonfiskowano, a części musiano się pozbyć po zaniżonej cenie. Villa_Ehrlich_-_letnia_rezydencja_Schottländera__642924_Fotopolska-Eu-1
 
 
 
Wnuk próbował ratować rodzinny majątek co przypłacił życiem zwlekając z ucieczką z Niemiec. Po zamknięciu przez Himlera w październiku 1941r granic dla emigrantów żydowskich trafił 3 maja 1942r wraz z żoną i innymi dolnośląskimi Żydami 3 maja do Generalnej Guberni, gdzie zginął.
 
Villa_Ehrlich_-_letnia_rezydencja_Schottländera__156729_Fotopolska-Euz21143896Q,Villa-Ehrlich
Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1