browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Lechitowie


 
Między Górą a Wąsoszem leży Lechitów, którego częścią jest obecnie Sądowel. Przed wiekami jednak wyglądało to jednak inaczej.
 

CIEKAWOSTKA

By znaleźć najwcześniejsze zapiski o Sądowlu należy przenieść się do początku XII stulecia kiedy to po raz pierwszy wspomniano wieś pod nazwą Sandowel oraz Sądowl nawiązując do miejsca, gdzie działał sąd. Tam biskupstwo wrocławskie miało jeden ze swych pierwszych kasztelańskich grodów. Miejscowość była następnie wspomniana w 1217r przy okazji zwarcia pokoju po wojnie, jaką toczyli ze sobą Henryk I Brodaty i Władysław Laskonogi.
 

Kiedy Henryk III założył Wąsosz w 1290r i przeniósł tam kasztelanię, Sądowel zaczął tracić na znaczeniu. Ostateczny cios przyniosła wojna z 1319r kiedy to książę brzeski Bolesław III zdobył gród nie tylko w Wąsoszu, ale i w Pobielu oraz Sądowlu. Wówczas miejscowość wyniszczona wojną została opuszczona. Z czasem jednak ponownie zaczęto się tam osiedlać i w XVIIIw we wsi prócz kościoła ewangelickiego z plebanią znajdowała się szkoła, a wiek później działał folwark. Do końca II wojny światowej wieś widniała najpierw jako Sandelswalde, a następnie Tschistey.
 

 
Wracając do Lechitowa to najwcześniejszą nazwą była Dreyhäuser oznaczająca „trzy domy” i to by się zgadzało, gdyż początkowo była to osada z kilkoma domami, umiejscowiona pod grodem w Sądowlu Po II wojnie światowej przez krótki czas była Lechowem. Pierwszy raz zdarzyło się tak, że to obecna część wsi była niegdyś znacząca i bardziej rozwinięta.
 

Dobra w Lechitowie i Sądowlu miały wspólnych właścicieli, wśród których odnotowano przedstawicieli rodzin: w XVIIIw – von Haugwitz, von Stosch, von Fischer; w XIXw- von Niebelschütz,von Rieben oraz ostatniego przed II wojną światową hrabiego von Finckenstein’a (od 1894).

Pałac w Lechitowie to dziś resztki murów i nie ma o nim żadnych informacji prócz tej, że podobno do czasu ostatniej wojny miał się dobrze. Jak wyglądała ta budowla możemy dowiedzieć się z nielicznych fotografii udostępnionych dzięki Fototpolska.eu.