browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Ścinawie


 
Rzut beretem od Oławy, przy granicy województw dolnośląskiego i opolskiego leży Ścinawa, widniejąca prze II wojną światową jako Deutsch-Steine.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na przełomie wieku XII i XIII była to wieś książęca, wspomniana w 1203r, po czym wymieniono ją wśród dóbr klasztoru z Trzebnicy. Od połowy XIII stulecia była w rękach śląskich rodów rycerskich, a pierwszym wymienionym jej właścicielem z nazwiska był Jan Mladota z początku XVw. Kiedy zmarł w 1429r przypadła w spadku jego żonie, która w krótkim czasie wyszła za Jana Rolle. Po nich dziedziczyła córka, która wraz z mężem spieniężyła otrzymane dobra i tym sposobem wieś stała się znów własnością książęcą.Później wymieniono rodziny: von Schreibersdorf (1587) i von Rohrscheidt (1812), którą uważa się za ostatniego właściciela Ścinawy przed końcem II wojny światowej.
 

Nieistniejący pałac w Ścinawie powstał najprawdopodobniej dla rodziny von Rohrscheidt w pierwszej połowie XIXw. Przy rezydencji założono park, działał również folwark.

II wojnę budowla przetrwała w dość dobrym stanie, a po zakończeniu zajęli ją czerwonoarmiści i przebywali tam do 1946r. Kiedy odeszli majątek stał się własnością Skarbu Państwa i w 1949r oddano go w zarząd PGR, które w folwarku prowadziło działalność do lat 60tych.
 
 
Później do 1991r rozporządzał nim Zarząd Dolnośląskiej Hodowli Roślin Ogrodowych. Nie wiadomo nic o pałacu w jakim stanie pozostawiła go Armia Czerwona, ale zniszczony, najpewniej za czasów PGR, został rozebrany.
 

Do dziś po tej dość ciekawej budowli widocznej na kilku zdjęciach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu nie ma śladu. Zachowały się natomiast resztki pałacowej bramy i ogrodzenia, niszczejący park oraz budynek mieszkalny będący niegdyś być może mieszkaniem zarządzającego dobrami, a dziś własność prywatna.