browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Osiecznicy


 
W niewielkiej odległości na północny- zachód od Bolesławca leży Osiecznica. Wieś umiejscowiona nad Kwisą, w Borach Dolnośląskich zwała się przed II wojna Wehrau.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przeszłości była znanym miejscem, gdzie w kuźnicy wspomnianej już z końcem XVw wytapiano rudę żelaza.
Prócz tego w XVI stuleciu powstała pierwsza papiernia, druga zaś rozpoczęła pracę na przełomie wieków XVIII i XIX. Ponadto w 1820r postawiono hutę szkła do powstania której impulsem były tamtejsze pokłady piasku szklarskiego, dzięki którym zaczęła działać kopalnia oraz zakład przetwarzający go. Tak więc zdawałoby się niepozorna wieś miała rozwinięty różnorodny przemysł.
 

Odnośnie historii Osiecznicy, to nie ma za wiele informacji. Najwcześniej wspomnianymi jest właścicielami przed XVIIw była rodzina von Czedlitz, a po niej von Rechenberg. W 1690r wieś kupił hrabia Baltazar von Promnitz.
 

Ufundował on nieistniejący już niestety pałac w Osiecznicy. Być może budowla powstała na założeniu wcześniejszej. Pewne jest natomiast, że prace zlecono mistrzowi Giulio Simonetti’emu z Bunzlau czyli z Bolesławca.
 

 
 
Pałac zwany był też dworem a następnie starym zamkiem Solmsów nawiązującym nazwą do kolejnych posiadaczy majątku od 1766r. Przypadł on bowiem rodzinie Solms w spadku po wdowie Zygfryda von Promnitz’a- Wilhelminie, której drugim mężem był Jan Christian Solms- Baruth.
 

Do wspomnianych rodów należał też niedaleki Kliczków, gdzie na zamku mieli swoją główna rezydencję.
Obie miejscowości łączyła na przełomie wieków XIX i XX koleji we wsi znajdował się budynek stacji, którą zamknięto w 1991r.
 

Wracając do pałacu w Osiecznicy to nie wiadomo nic więcej o jego losach wojennych i powojennych. Znalazłam informację jakoby został spalony przez czerwonoarmistów i podzielił losy wielu sobie podobnych dolnośląskich rezydencji, kiedy będąc ruiną został zapewne ostatecznie rozebrany. Dziś jego wygląd pozostał na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.

CIEKAWOSTKA
 

Werner Abraham Gottlob urodził się 25 września 1750r w Wehrau- dzisiejszej Osiecznicy, w rodzinie z tradycjami górniczymi. Początkowo pracował razem z ojcem w kopalniach żelaza w Osiecznicy oraz Wawrzeńczycach. Z czasem został nie tylko inspektorem, ale też wykładał jako pierwszy geologię na Akademii Górniczej we Freibergu.

Profesorowi przypisuje się miano twórcy odrębnej nauki- geologii nazwanej przez siebie geognozją.
 
 
Do jego największych dokonań zalicza się utworzenie klasyfikacji skał oraz minerałów bazującej na ich cechach zewnętrznych. Zaliczany był do czołówki przedstawicieli neptunizmu wg którego skały powstały w wodzie a ta jako jedyna modeluje powierzchnię Ziemi. Zmarł 30 czerwca 1817r. Dom w Osiecznicy, gdzie przyszedł na świat, ozdobiono w 1999r ufundowaną przez geologów z Polski oraz Niemiec pamiątkową tablicą z jego popiersiem upamiętniając w ten sposób 250 rocznicę jego urodzin.