browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Uniegoszczy


 
W niewielkiej odległości na wschód od Lubania leży Uniegoszcz– wieś nad Kwisą, wspomniana już w 1233r.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nim w 1946r nadano jej obecną nazwę zwała się Zarzecze, a przed II wojną światową Bertelsdorf.

W drugiej połowie XVw była własnością Rady Miejskiej Lubania, a następnie należała do śląskich i łużyckich rodów.

 
 
 
 
 
 
W Uniegoszczy znajdował się niegdyś pałac, ale nie ma żadnych informacji dotyczących roku powstania i fundatora.


Wspomniano trzech jego właścicieli: hrabiego Justa von Almesloe przy okazji wizyty w pałacu króla Stanisława Leszczyńskiego we wrześniu 1707r, Johanna Hiller’a, który w połowie XIXw poddał swoją siedzibę przebudowie oraz ostatniego przed II wojną światową- Alfreda von Strachwitz’a Juniora. Kiedy zbankrutował w 1930r wyjechał do Berlina,
a spora część majątku została sprzedana. W pałacu zaś powstał dom starców należący do Caritas.

II wojnę światową dawna rezydencja przetrwał aw dość dobrym stanie.
 
Kiedy do wsi weszli czerwonoarmiści, zajęli pałac i zamordowali 55 osób przebywających tam. W 1946r trafił pod zarząd Ludowego Wojska Polskiego. Dziś po dawnej budowli pozostały zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu. Zachowały się natomiast zabudowania gospodarcze folwarku górnego, bo należy wspomnieć, że Uniegoszcz posiadała dwa folwarki: górny i dolny.