browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Żuchlowie Górnym


 
 
Pomiędzy wielkopolskim Rawiczem a dolnośląskim Głogowem leży Żuchlów- zwany niegdyś Schüttlau. Podobno wcześniej nazwa wsi nawiązywała do miejsca, gdzie brakowało wody.
 

Majątek podzielony został na dwie części: Żuchlów Górny- Ober Schüttlau w obecnej wschodniej części oraz Żuchlów Dolny- Nieder Schüttlau w jej części zachodniej.

Nie wiadomo kiedy dokładnie dobra w Żuchlowie podzielono na dwa majątki, ale musiało to mieć miejsce przed 1774r, gdyż od 1670 do tego właśnie roku w zapiskach widnieje jeden właściciel- Hans Ernst von Hocke. Oba majątki posiadały siedziby właścicieli dóbr i tak: po pałacu w Żuchlowie Górnym nie ma dziś śladu, zaś ten w Żuchlowie Dolnym trzyma się nienalepianej, ale jest.
 

Wśród kolejnych właścicieli Ober Schüttlau wymieniono: Friedricha von Hocke (1781-1791),
barona von Schlichtinga,
barona von der Recka,
Ludwiga von Mitzlaffa, Bogumilla von Ditzlaffa, a od 1884 rodzinę Nitschke, z której ostatnim właścicielem tej części Żuchlowa przed II wojną światową był Georg Nitschke.

Nie wiadomo kto był fundatorem nieistniejącego już klasycystycznego pałacu w dawnym Żuchlowie Górnym, ani też jakie były jego powojenne losy. To jak wyglądał w czasie swojej świetności możemy jedynie zobaczyć na starych fotografiach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

 
 
 
 
Do dziś nie ma też śladu po parku, który otaczał budowlę, pozostały za to zniszczone zabudowania gospodarcze.