browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Rusku


 
Przy głównej drodze z Lubina do Środy Śląskiej przejeżdża się przez Rusko wspomniane jako Ruzke już w 1201r. Wśród późniejszych nazw odnotowano m.in. Raws, Rawse,Rausse.
 

Historia właścicieli wiadoma jest dopiero od XVIw i przez jakiś czas poprzez nich Rusko było powiązane z niedalekim Rachowem. Wymieniono przedstawicieli rodów: von Hundt (1591-1694), von Reuss (1722), von Krecwitz (1743), von Rothkirch (1746) i von Förster (1765). Następnie tak często zmieniali się właściciele majątków, że w XIXw odnotowano ich chyba z sześciu, zaś w XX do czasu II wojny światowej siedmiu.
 

Rusko mimo tak często zmieniających się właścicieli rozwijało się dość dobrze. Posiadało ewangelicką szkołę i kościół, dwa wiatraki, browar oraz gorzelnię i cegielnię działające przy folwarku. Wieś posiadała również gospodę.
 

Pałac w Rusku to dziś jedynie wspomnienie. Nie wiadomo kto go ufundował, ale wspomniany był z końcem XVIIIw.
Z końcem kolejnego stulecia nadano mu styl neogotycki.
 

 
Była to budowla dwukondygnacyjna na planie prostokąta nakryta czterospadowym dachem. Jego ozdobą była kwadratowa wieża. Przy pałacu założono spory park, gdzie znajdowały się trzy stawy.
 
Z końcem II wojny światowej, podczas toczących się tam walk ucierpiała wieś, zniszczony został kościół i pałac, którego nie odbudowano po jej zakończeniu.
 
 
Ruinę dawnej rezydencji rozebrano podobno w latach 70tych XXw.
 

 
Do dziś pamiątka po dawnym pałacu są zdjęcia udostępnione dzięki Fotopolska.eu oraz pozostałości jego ogrodzenia. Zachowała się też oficyna należąca kiedyś do folwarku oraz niszczejący i zarośnięty park ze stawami.