browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Małej Wsi Górnej


 
Jadąc ze Zgorzelca w kierunku granicy z Czechami, niedaleko Sulikowa, w kotlinie Czerwonej Wody, leży Mała Wieś Górna.
 

Osiedlili ją niemieccy koloniści już w XIIIw i przez to jak mały obszar zajmowała nazywała się Krowi Ogon.
Później występowała jako: Kuczail w XIVw oraz Kuczayle i Kwehezayl w XVw. Kiedy należała do Pawła Siegmund’a ten w drugiej połowie XVIw nazwał ją Ober Halbendorf. Nim otrzymała po II wojnie obecną nazwę widniała przez krótki czas jako Półpice Górne.
 
CIEKAWOSTKA

Kiedy koloniści zaczęli się osiedlać, budowali swoje domostwa tylko po jednej stronie drogi. Czynili tak, bo drugą stronę zajmowały mokradła, którym sprzyjała rzeka Czerwona Woda. Podobno dlatego właśnie pierwszą nazwą osady była Halbendorf- Półwieś. Takim to sposobem Małą Wieś Górną nazwano z czasem Ober Halbendorf- Półwieś Górna, z kolei jej sąsiadkę Małą Wieś Dolną- Nieder Halbendorf- Półwieś Dolna.
 

Najwcześniej wymienionym właścicielem mieściny w 1373r był Henczil Jon von Gersdorf, do którego należał też Sulików. Kolejny z rodu- Nikel sprzedał ją w XVw Albrechtowi von Hoberg’owi. Później przez prawie półtora wieku zarządzana była przez mieszczan ze Zgorzelca, od których w 1565r trafiła do wspomnianego wcześniej Pawła Siegmund’a.

Nieistniejący już dwór w Małej Wsi Górnej możemy zobaczyć jedynie na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu, bo nie ma o nim i jego fundatorze żadnych informacji.