browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Goli Górowskiej


 
W niewielkiej odległości na zachód od Góry leży Gola Górowska zwana do końca II wojny światowej Guhlau.
 
 

 
Jedyna informacja dotycząca wsi jaką udało mi się znaleźć mówi, że została wspomniana pod nazwą Gola w dokumencie łacińskim z 1250r wystosowanym przez ówczesnego papieża.

 
Niegdyś w Goli Górowskiej stał dwór, o którego historii również próżno szukać informacji.
 
Pozostało po nim jedynie wspomnienie uwiecznione na fotografii udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.