browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ostrzyca Proboszczowicka zwana Śląską Fudżijamą

 
Obraz 065
Kolejne miejsce, na które natrafiłam przypadkiem to Ostrzyca Proboszczowicka zwana Śląską Fudżijamą . Na to wzniesienie- były wulkan- leży między dwoma zamkami: w Bolkowie i Grodźcu.

ost.prob.

Ostrzyca (niem. Spitzberg) to wulkaniczne, stożkowe wzniesienie o wysokości 501m n.p.m.. Ma dość strome zbocza i wyraźny wierzchołek, który widać już z daleka. Na szczycie występują malownicze skałki i widok na całą okolicę.

Obraz-0511

Właściwie widać wszystko dookoła. Zbocze porośnięte jest lasem, a w górnej części wzniesienia- powyżej 450m n.p.m. utworzono w 1962r rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka”, a w 1982r obszar chroniony krajobrazu „Ostrzyca Proboszczowicka”.

ostrzyca
 
 
 
Na szczyt wiedzie 350 bazaltowych stopni, choć wyczytałam, że jest ich nawet 445, ale niestety- nie policzyłam. Trud opłaca się ze względu na wspomnian już przeze mnie widoki.

Obraz 049
 
Ostrzyca Proboszczowicka
CIEKAWOSTKI :
 
– Kompleks leśny , na którego terenie jest rezerwat, w przeszłości stanowił dobra rycerskie.
– W okresie kultury łużyckiej było to miejsce pogańskiego kultu.
– Już w 1926r ówczesne władze niemieckie uznały Ostrzycę za obszar ochronny.
– W 1944r wzniesienie miało strategiczne znaczenie dla wojska niemieckiego. Zbocza były umocnione okopami i wtedy wycięto część drzew rezerwatu.
– W lasach wokół Ostrzycy, w drugiej połowie lat 40-tych ubiegłego wieku, schronienie miały oddział partyzancki, którym dowodził Jan Bogdziewicz pseudonim „Czarny Janek”, który walczył z władzą ludową PRL.
– w 1959r podczas prac archeologicznych stwierdzono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

ostrzycaObraz-0602

Ostrzyca Proboszczowicka leży na Szlaku Wygasłych Wulkanów i jest podobnie jak góra, na której stoi zamek Grodziec nekiem .
Nek to wzniesienie o stromych, urwistych stokach, zbudowane z magm zakrzepłych w kominie wulkanicznym.

Obraz-0452


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 3 =