browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Olszanicy


 
Jadąc ze Złotoryi do Bolesławca, zaraz za Zagrodnem, leży wieś Olszanica zwana za Niemca Alzenau.
 

 
 
 
 
 
 
Obecnie w jej granicach leżą dwie dawniej samodzielne wsie: Garnczary i Świdniczka.

Majątek w Garnczarach, zwanych przed II wojną światową Töppendorf, posiadał dwór, po którym nie ma dziś śladu.

 
 
 
 
 
 
Z kolei pałac w Olszanicy widoczny na widokówce z końca XIXw oraz kilku innych udostępnionych dzięki Fotopolska.eu powstał być może w miejscu poprzedniej budowli.

Jest to jedynie przypuszczenie, bo nie ma żadnych informacji dotyczących jego właścicieli i historii.

CIEKAWOSTKA

W Olszanicy stał kiedyś zamek-dwór otoczony fosą, który wybudowano w XIVw. Z czasem zaczął służyć za siedzibę rycerzy-rabusiów napadających nie tylko na podróżujących tamtędy kupców, ale też na okoliczną ludność. W końcu poczynania ich trafiły do księcia legnickiego Fryderyka, który w 1512r dowodząc mieszczanami i górnikami złota ze Złotoryi, zdobył warownię, po czym ją zniszczył.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do dziś pozostałością po zamku-dworze w Olszanicy są fragmenty fosy.