browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór i pałac w Maniowie


 
W usytuowanej na południe od Głogowa w kierunku Polkowic wsi Maniów, zwanej do końca II wojny światowej Mahnau, kiedyś można było zobaczyć dwór i pałac. O historii wsi nie ma prawie żadnych informacji. Wśród właścicieli majątku odnotowano w XIVw mieszczan z Głogowa, a następnie przedstawicieli rodów: von Dieckmann, von Bortwitz, von Köckritz, von Mutius oraz von Leve z końca XIXw.
 

 
Dwór w Maniowie zwany Altes Schloss był budowlą barokową z połowy XVIIIw. II wojnę światową przetrwał najpewniej w dość dobrym stanie skoro jeszcze w latach 90tych minionego stulecia był użytkowany.
Doprowadzony ostatecznie do ruiny został rozebrany w 2011r. Przy dworze stały zabudowania gospodarcze.
 

 
Z kolei pałac w Maniowie– Neues Schloss powstał z początkiem XIXw i można było go zobaczyć jeszcze w 1965r. Nie wiadomo w jakim stanie przetrwał ostatnią wojnę, ale do dziś zachowała się jedynie piwnica, gdyż resztę budowli stopniowo rozbierano pozyskując zapewne materiał budulcowy.
 
 
 
Obie budowle dziś są jedynie wspomnieniem uwiecznionym na widokówce udostępnionej dzięki Fotopolska.eu.