browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Jemielnej


 
Na wschód od Oleśnicy, nieopodal granicy województw dolnośląskiego i opolskiego, leży wieś Jemielna, będąca na liście miejscowości z nieistniejącymi pałacami.
Najwcześniejsza wzmianka o niej pochodzi z 1266r, a jej niemiecka nazwa to Gimmel.
 

 
Właścicieli majątku odnotowano dopiero tych z XIX i XXw, a byli nimi: hrabia Ludwig Alexander von Dyhrn auf Gimmel und Schönau z połowy XIXw, hrabia Friedrich Karl Gottlob von Richthofen, po którym jeszcze w tym stuleciu wieś należała do przedstawicieli rodzin: Marrwitz, Klausa oraz Lübbert. Na początku XXw była w rękach Gustava Geislera, następnie Carla Trettau oraz Waldemara Trettau- ostatniego przed II wojną światową zarządzającego tamtejszymi dobrami.

 
Jeszcze mniej informacji można znaleźć odnośnie pałacu w Jemielnej. Nie wiadomo kiedy i dla kogo powstał, ale wspomniany był już razem z folwarkiem w 1845r. Przy nim założono park krajobrazowy.
 

 
 
Majątek po wojnie znacjonalizowano, a pałacyk podobno doprowadzono do ruiny i rozebrano po jej zakończeniu. Obecnie wspomnieniem po nim są nieliczne archiwalne fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu oraz budynki gospodarcze dawnego folwarku jak też niszczejący park.