browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Praczach


 
Niecałe 10km na południe od Milicza leży wieś Pracze, która jest kolejną na liście miejsc z nieistniejącym już pałacem. W 1931r jej nazwa Protsch zmieniona została na Kiefernwalde. Po zakończeniu II wojny światowej widniała najpierw jako Braniewice, następnie Bródź i ostatecznie otrzymała obecną nazwę.
 

 
 
 
 
 
 
Już w połowie XIVw była to wieś rycerska należąca od 1364r do księcia Konrada z Oleśnicy. W XVw na tamte ziemie zaczęli przybywać osadnicy niemieccy, którzy zakładali nowe osady. Ich napływ zwiększył się po zakończeniu wojny 30stoletniej, czyli w połowie XVIIw.
 

O wspomnianym wcześniej pałacu nie ma praktycznie żadnych informacji. Wiadomo, że razem z folwarkiem stał już na początku XIXw. Powstał podobno dla rodziny Kesssel. Nie wiadomo jakie były jego wojenne losy, jak też kto przyczynił się do jego zniszczenia w 1945r. Na dobre zniknął rok później i znalazłam jedno zdjęcie udostępnione dzięki Fotopolska.eu przedstawiające w części jego wygląd .