browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Raszowej


 
Mniej więcej w połowie drogi między Lubinem a Legnicą leży wieś Raszowa. Najwcześniejsze wspomnienie o niej pochodzi z 1267r przy okazji przyznania prawa do dziesięciny z tej wsi na rzecz klasztoru z Trzebnicy. Wówczas zwała się Rasova i jej nazwę zmieniano wielokrotnie.
 

Jeszcze w XIVw widniała jako Richinow, Reynirsdorf oraz Richenaw, w kolejnym stuleciu: Reychenaw i Reichenaw, w 1789r zmieniono ją na Groß Reichen, a w 1830r na Reichen, by następnie wrócić do poprzedniej, pod którą istniała do końca II wojny światowej. Po jej zakończeniu aż do 1998r zwała się Raszową Dużą, kiedy ostatecznie nadano jej obecną.

 
Najwcześniej wymienionym właścicielem majątku był Henryk Nuhteritz, który odsprzedał część dóbr w 1396r Janowi Poznowi. Już w 1418r mówiono o istniejący we wsi pałac, ale nic nie wiadomo o jego losach.
 

 
 
 
Do 1577r w skład wsi wchodziły dwie osady: obecna Raszowa i Raszowa Mała.

Wojna 30stoletnia poczyniła wiele szkód po czym, rok po jej zakończeniu zrównano wieś z ziemią razem z dobrami ziemskimi. Podniosła się po tych zdarzeniach, bo już w 1656r doliczono się 227 mieszkańców, a ponadto działał tam młyn, kuźnia oraz kilku rzemieślników, a dzieci uczyły się niewielkiej szkole.

Kolejnym właścicielem Raszowej była rodzina von Lüttichau’a z XVIIw, do której majątek należał też w kolejnym stuleciu.

Później następuje wysyp często zmieniających się właścicieli, wśród których byli: Freyherr von Hock (1772) i przedstawiciele rodzin: von Roel (1789), Dunckel (1830-1845), Lehme (1867-1873), oraz Adolf Michaelis (1886), Erich von Tiedemann (1887), Fritz Strach (1902), hrabia Kurt Strachwitz (1903), Fritz Hensel (1905), rodzina König – Westphall (1911), po czym majątek był dzierżawiony w latach 1926-1930.
 

 
 
 
 
W niedługim czasie dobra rozparcelowano dzieląc na dwie części pomiędzy Śląskie Ziemskie Towarzystwo z Wrocławia oraz Viktora Nowaka, któremu przypadły ogrody i las.
 

Pałac w Raszowej, z którego do dziś prawie nic nie zostało, wzniesiono w 1688r dla rodziny von Lüttichau’a w miejscu wcześniejszej siedziby poprzedników. Była to barokowa budowla otoczona fosą, do której można się było dostać aż trzema mostami, z których jeden powstał podczas przebudowy z XVIIIw. Zdobiła go kamienna balustrada z postumentami, na których stały figury- dwie były rzeźbami Colota przedstawiające postacie lokaja oraz rycerza. Przed wejściem znajdował się niewielki dziedziniec i założono również park, ogród oraz warzywnik. Niedaleko pałacu stał folwark, który w 1789r powiększono o dwa dworskie domy. Kolejny jego właściciel z przełomu XIX i XXw dokonał również przebudowy swojej siedziby i wówczas stanęła oranżeria oraz kaplica pełniąca rolę mauzoleum, od strony którego prowadził jeden z wymienionych mostów.
 

 
Nie wiadomo dokładnie jaki los spotkał pałac w Raszowej, bo znalazłam dwie informacje. Według jednej został prawie doszczętnie zniszczony z końcem II wojny światowej kiedy trwały bombardowania. Podobny los spotkał mauzoleum. Inna mówi, że zajęła go w 1945r Armia Czerwona, która podczas swojej tam bytności do końca 1946r najpierw go splądrowała i zniszczyła, a następnie na odchodne podpaliła.
 

 
Pewne jest to, co pozostało do dziś- niszczejące resztki części narożnej oraz fosa wypełniona wodą. Jak wyglądał w czasie swojej świetności możemy się dowiedzieć z nielicznych zdjęć umieszczonych dzięki Fotopolska.eu.