browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Krzywej

 


Jadąc z Bolesławca do Chojnowa, zaraz za zjazdem z A-4, leży wieś Krzywa. Najwcześniejsze jej wspomnienie w dokumentach pochodzi z 1245r, kiedy była w rękach biskupów wrocławskich. Wśród nazw odnotowano m.in.: Crywa, Scriba, Creiba, Kreibau. Trudno określić jakie było znaczenia nazwy, ale przypuszczalnie mogło mieć związek ze słowiańskim słowem „kriwu” tłumaczonym jako krzywo.
 

Przez Ziemię Chojnowską, w granicy której leżała wieś Krzywa, wiódł w średniowieczu szlak handlowy z Saksonii na Ruś nazwany Wielka Drogą.

Na osadnictwo na tamtym terenie już w epoce brązu dowodzi odnalezione cmentarzysko datowane na ów czas.

Z kolei pierwsze w dokumentach odnotowane wzmianki o osadnictwie pochodzą z czasu najazdów mongolskich i 1241r, kiedy toczyła się bitwa pod Legnicą. Za Mieszka I tamtejsze plemiona słowiańskie, podobnie jak cały Śląsk, znalazły się we władaniu Piastów stając się następnie częścią Księstwa Legnickiego i taki stan utrzymywał się do 1675r.
 

Później mieścina trafiła do rodziny von Festenberg- Packirch i z nią była związana do XVIIIw a nawet do XIXw dzięki Hansowi von Schweinitz’owi za sprawą jego ożenku z siostrą Friedricha von Festenberg- Packirch’a. W połowie XIX stulecia Krzywa trafiła w ręce nieznanego z imienia von Unger’a. Później wymieniony był m.in.: Johann Ordel, Paul Rossberg oraz Heinrich Braumann na początku XXw.
 

Na majątek w Krzywej, w XVIII stuleciu składały się: pałac, dwór, dwa folwarki oraz liczne gospodarstwa. We wsi działał młyn wodny i wiatrak oraz kowal, a od początku XIXw również cegielnia. Czas wolny mieszkańcy mogli spędzać m.in.w karczmie, których liczba wzrosła w kolejnym wieku do czterech. Dzieci pobierały naukę w założonej szkole, gdzie uczyło dwoje nauczycieli. Ponadto wierni ewangelicy mieli kościół.
 

CIEKAWOSTKA

Już w 1305r odnotowano istnienie w Krzywej drewnianego kościółka. Został podobno rozebrany i w ciągu dekady, w 1335r, stanęła nowa świątynia, która w kolejnym wieku zyskała wieżę.
Podczas wojny 30stoletniej uległ zniszczeniu i dlatego podjęto się jego odbudowy w 1714r pod okiem fundatora Hansa von Festenberg’a. Budowli nie oszczędziły działania wojen napoleońskich, kiedy w trakcie wycofywania się Francuzi podpalili ją i tylko dzięki zabiegom miejscowych udaremniono całkowite zniszczenie świątyni od ognia. Kolejne prace remontowe przeprowadzono w drugiej połowie XIX stulecia.
 

 
 
 
 
 
Z nielicznych informacji jakie znalazłam wynika, że wieś w pewnym momencie posiadała dwa majątki: Górny i Dolny i w każdym była siedziba właścicieli. Nie wiadomo nic o historii budowli, jakie były ich losy wojenne i powojenne, ale dziś widok pałacu czy dworu w Krzywej można zobaczyć na nielicznych fotografiach udostępnionych dzięki fotopolska.eu.
 

CIEKAWOSTKA

Przed II wojną światową w Krzywej powstało należące do Niemieckich Sił Powietrznych III Rzeszy „ Luftwaffe” lotnisko o pasie długości prawie 2,5 km i szerokości 60 m. Ponadto na zaplecze składały się: wieża kontroli lotów, budynki sztabu, hale remontowe, baza paliw, schrony, bunkry oraz umiejscowione po drugiej stronie autostrady osiedle mieszkaniowe.

Po II wojnie światowej wszystko przejęło państwo polskie i od 1953r wojsko radzieckie miało tam swoją bazę.
 
 
Po 4 dekadach obszar przekazano gminie Gromadka i miejsce to zaczęło ulegać niszczeniu. Miało jednak szczęście, gdy w 1997r oddano je Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
 
Historię tamtego kawałka ziemi można prześledzić:Strona z historią Krzywej.