browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Księżycach


 
W niewielkiej odległości na wschód od Jawora, w kierunku A4, leżą Księżyce będące przysiółkiem wsi Damianowo. Wieś zwana przed II wojną światową Tschinschwitz posiadała niegdyś dwór, który dziś darmo wyglądać.
 

Odnośnie właścicieli, to wymienia się dopiero tych z połowy XVIw i to prawdopodobnych- ród von Zedlitz. Różniej Księżyce należały do przedstawicieli rodów: von Gelhorn, von Schellendorf i w 1845r na powrót von Gellhorn za sprawą rycerza zakonu Joannitów- Hansa. W ich rękach majątek był do 1886r kiedy kupiła go rodzina von Richthofen i ostatnim przed II wojną światową właścicielem był baron Günther von Richthofen-Damsdorf z Damianowa.
 

Dwór w Księżycach stanął w XIXw. Była to niewielka, parterowa budowla na planie prostokąta. Pokrywał ją wysoki dach z mieszkalnym poddaszem. We wsi znajdował się również folwark.

Po zakończeniu II wojny światowej majątek znacjonalizowano, a dwór i folwark trafiły pod zarząd PGRu. Nie wiadomo nic o wojennych i powojennych losach budowli. Podobno rozebrano go w 1961r i dziś jego wygląd możemy ujrzeć na kilku pocztówkach udostępnionych dzięki Fotopolska.eu.
 

Odnośnie folwarku to pozostałością jest po nim tylko oficyna z 1776r, której fundatorem był Hans von Schellendorf. Budowla jest parterowa, z falistymi szczytami oraz umieszczoną na jednym z nich tablicą, herbem, inicjałami fundatora oraz datą powstania. Po pozostałych zabudowaniach folwarcznych, podobnie jak po pałacu nie ma śladu.