browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Kromolinie


 
Na zachód od Głogowa, na pograniczu województw: dolnośląskiego i lubuskiego, leży Kromolin.
 

 
Najstarsze wzmianki w dokumentach o osadzie pod nazwą Schonow pochodzą z 1305r.
Później widniała jako Mirosław, a obecną nazwę otrzymała po II wojnie światowej.


CIEKAWOSTKA

Podczas prac archeologicznych z 1969r ustalono, że na obrzeżu Kromolina istniała osada słowiańska zaliczana do najstarszej w Polsce. W wyniku kolejnych prac z 1983r odkryto cmentarzysko należące do ludności kultury łużyckiej z lat 800-500 p.n.e. Ponadto odkryto tam wiele narzędzi z epoki brązu: m.in. kamienne topory, dłuta czy siekierkę, które można zobaczyć w berlińskim muzeum.
 

 
 
 
 

Pałac w Kromolinie powstał w drugiej połowie XVIw w miejscu średniowiecznego zamku z XIVw. Fundatorem budowli otoczonej fosą był ród von Zabelitz.
 

Z końcem XVIIw postawiono folwark, utworzono ogród, a fosę rozbudowano. Kolejny właściciel majątku- hrabia von Churschwandt dokonał jego przebudowy w 1725r zachowując dotychczasową część pałacu z wieżą.
 

Ostatecznie stanęła budowla dwukondygnacyjna z mansardowym dachem ozdobionym lukarnami.
Składała się z trzech skrzydeł zamkniętych bramą tworząc wewnątrz niewielki dziedziniec z krużgankami. Elewacje ozdobiono techniką sgraffito. Wieżę wieńczył barokowy hełm, a całość otaczała fosa, nad którą przerzucony był most. Folwark z kolei otoczono sporej wielkości sadem.
 

Wśród kolejnych właścicieli majątku byli: rodzina von Kupperwolf (1777-1784), baron von Luttwitz (do 1815r), dostojnik książęcy niejaki von Schulz (do 1840r) oraz Jordanowie, którzy byli ostatnimi posiadaczami dóbr w Kromolinie.
 

 
 
 
Nie uświadczymy dziś widoku pałacu, gdyż zniszczony w 1945r został rozebrany w 1976r razem z mostem, a fosę zasypano.
 

 
 
 
Do dziś pozostały resztki zniszczonego parku krajobrazowego oraz nieliczne fotografie udostępnione dzięki Fotopolska.eu upamiętniające dawny pałac w Kromolinie.
 
Szkoda , że tak niewiele informacji dotyczących historii można znaleźć o tak wielu niejednokrotnie pięknych budowlach, które zniknęły na stałe z krajobrazu wielu wsi i miast.