browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Uboczu

mapka1
 
Niedaleko Gryfowa Śląskiego leży Ubocze, wieś istniejąca już najprawdopodobniej w 900r, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1305r kiedy zwała się Safysdorf. Po zakończeniu II wojny światowej przez krótki czas nazywano ją Okczynem oraz Jasną Górą, ale w niedługim czasie ktoś wymyślił Ubocz i tak oto z drobną poprawką, od 1947r istnieje Ubocze.

mapka1
 
 
 
 
 
 
Do połowy XVIIIw wieś podzielona była na 4 majątki i dzięki temu było Ubocze: Dolne, Górne, Środkowe oraz Kolonia.

DSC_0405DSC_0408DSC_0422

Podobno pierwszymi osadnikami byli frankońscy chłopi. Najwcześniej wspomnianym właścicielem majątku w Uboczu do 1371r był Hentschel von Zedlitz. Później kupił go Peter von Spiller i w rękach tej rodziny był on do XVIIw (z krótkimi przerwami). Palac_41059_Fotopolska-EuNie wiadomo kiedy dokładnie nastąpił podział wsi na cztery majątki, ale miał on miejsce już za czasów rodziny von Spiller. Każdy majątek przez wieki dość często zmieniał właścicieli i każdy posiadał pałacyk, z których do dziś przetrwał pałac w dawnym Uboczu Dolnym, gdzie w 1956r urządzono mieszkania oraz ruiny pałacu w dawnym Uboczu Kolonii.

DSC_0442
 
CIEKAWOSTKA
 
Inną nazwą dawnego majątku Ubocze Kolonia była Ubocze Kocioł- Kessel. Wszystko za sprawą jednego z właścicieli Christowa von Borow’a, który był w jego posiadaniu od 1528 do 1555r, a którego potocznie zwano Kessel, co w tłumaczeniu oznacza kocioł.

Ubocze Dolne Schosdorf_2
 
 
 
 
 
 
Wśród właścicieli tej części dóbr byli później ponownie von Spiller’owie od 1609r, Melchior Dux w 1699r, który jeszcze tego samego roku sprzedał je komendantowi saksońskiej policji Christian’owi von Enden’owi. W 1710r dobra przez rok dzierżył Ferdynad von Puleani, od którego kupił je Wilhelm Liebeneck. Ten spieniężył majątek Kessel w 1740r i jego panem został hrabia Hans von Schaffgotsch, który raptem siedem lat był w jego posiadaniu sprzedając go następnie doradcy królewskiemu z Gryfowa. DSC_0431Johann Carl Prentzel połączył w jeden wszystkie majątki i taka sytuacja utrzymała się do połowy XIXw kiedy na powrót każda część miała swoich właścicieli.

DSC_0436

Po jego śmierci w 1762r wszystko otrzymała w spadku córka Agnette Euphrosine, która wniosła dobra w posagu rodzinie Hoffman. W 1849r Rudiger z Gryfowa przez rok był w posiadaniu dóbr i sprzedał je Leopoldowi Sanden’owi, który cieszył się nimi do 1858r.

Później dość często zmieniali się właściciele majątku Kessel, a ostatnim przed II wojną światową był od 1937 do 1939r wojskowy Capell.

DSC_0410

DSC_0412

DSC_0430

Zwany Starszym Panem Leopold Sanden zburzył stary pałacyk i na jego miejscu w latach 1850- 1852 postawił nowy. Była to budowla w stylu angielskiego neogotyku, posiadająca dwie wieloboczne wieże, w części dwie oraz trzy kondygnacje wykończona krenelażem sprawiającym, że miało się do czynienia z zameczkiem.
Palac_41059_Fotopolska-Eu—kopia
Przy budowli założono park i ogród. Do pałacu oraz zabudowań folwarcznych doprowadzono wodę ze znajdującego się nieopodal źródła.
DSC_0435
Na przełomie wieków w pałacu zmodernizowano elektryczność, wodociąg oraz kanalizację. Rezydencji nie oszczędził pożar z 1932r, który zniszczył jego sporą część. Od 1940r mieścił się w nim ośrodek wypoczynkowy dla zakonnic, zaś w 1945r na krótko zajęło go wojsko polskie.
DSC_0407
W 1949r pałacem zarządzała Gmina Ubocze.
 
 
 
W niedługim czasie wymontowano z niego instalację centralnego ogrzewania, a niszczejącą budowlę z parkiem postanowiono sprzedać. Dziś z tej budowli niewiele zostało: zarośnięte resztki ścian oraz rozsypująca się jedna z wież i aż nie chce się wierzyć, że wewnątrz znajdowała się niegdyś sala balowa oraz bogata w zbiory biblioteka.

DSC_0423DSC_0424

Odnośnie pałacu w Uboczu Dolnym to stanął w 1905r majątek należał do Adolfa Bormana. Po wyzwoleniu przez czerwonoarmistów w 1945r stał się kwaterą dla żołnierzy. Rok później przejęła go gmina, która podzieliła go, a w pałacu w 1956r urządzono mieszkania. Budowla, a raczej to co po niej pozostało w postaci ruiny, istnieje do dziś.
DSC_0438

DSC_0428

Z kolei po pałacu w Uboczu Średnim nie ma dziś śladu. W1945r zajęli go Rosjanie i przebywali tam przez dwa lata. Następnie stał opuszczony aż do 1952r kiedy przejął go Zarząd Spółdzielni Produkcyjnej, który zajmował go aż do rozwiązania spółdzielni w 1956r. Od tego czasu budowlę niszczono i ostatecznie w niedługim czasie podjęto decyzję o jej rozbiórce. Pozyskany materiał wykorzystano najprawdopodobniej przy odbudowie Krakowa, podobnie jak ten pozostały z rozbiórki pałacu w dawnym Uboczu Górnym– datowanym na 1890r.
 
IMG_20170821_120834

Archiwalne zdjęcia udostępniono dzięki Fotopolska.eu.

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1