browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

pałac w Izbicku

m izb
 
Izbicko to wieś leżąca między Opolem a Strzelcami Opolskimi. Wykopaliska archeologiczne wskazują, że na przełomie XIII i XIVw w odległości 3km od dzisiejszego kościoła istniało grodzisko założone na planie koła i usytuowane na niewielkim wzniesieniu.
 
izbicko
 
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1295r i mówi o istnieniu parafii Istbisco. W średniowieczu była najprawdopodobniej częścią folwarku książąt opolskich. W Izbicku zatrzymałam się, by zobaczyć tamtejszy pałac.
 
DSC_7898DSC_0342
DSC_0320

 
DSC_0355
 
 
 
 
 
 
W 1556r wieś stała się własnością prywatną i przez 4 wieki zmieniała właścicieli i tylko dwa rody zdołały utrzymać te dobra dłużej niż wiek.
 
Właścicielami byli: hrabia von Manowski ( 1556-1575), hrabiowie Frankenberg ( 1575- 1729), hrabiowie von Larisch ( 1729- 1772), hrabia von Stuur ( 1772- 1792), hrabiowie von Seilitz i von Erichson ( 1800- 1811), hrabiowie von Strachwitz ( 1811- 1945). W 1799r ogłoszona została upadłość izbickiego majątku.
DSC_0329
 
DSC_0345Pałac w Izbicku sięga początku XVIIIw kiedy należał do Strachwitz’ów. Ówczesny wygląd odbiegał nieco od obecnego.
Do budowli w stylu klasycystycznym posiadającym dwie narożne wieże prowadziła droga między dwoma stawami rybnymi, a on sam stał pośród parku i pięknego, francuskiego ogrodu.
 
DSC_0318
 
 
 
 
Nie oszczędziły go pożary.
4
 
 
 

Pierwszy strawił budowlę w 1848r za panowania rodziny von Larisch i został odbudowany. Po niespełna 75 latach ponownie spłonął i wówczas kolejny właściciel- hrabia von Strachwitz odbudował go, nadając swej rezydencji styl normandzki.
 
 
Kolejny wybuchł podczas III powstania Śląskiego, po wcześniejszym splądrowaniu, ale i po tej klęsce został odbudowany w latach 1923- 1932 stając się budowlą w stylu neobarokowym. Nigdy jednak nie powrócił do dawnego wyglądu.
 
DSC_03177

CIEKAWOSTKA
W pałacu nad kominkiem do II wojny światowej wisiał miecz należący do zbioru militariów hrabiego Strachwitz’a, którym ścięto księcia Mikołaja II. Nazywany był mieczem Piastów i gdy rodzina ta uciekała przed frontem radzieckim zabrała go z sobą.

Niestety. Zostali oni napadnięci i ograbieni ze wszystkiego co posiadali i łupem padł również ów miecz.
 
397166
DSC_0353DSC_0340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II wojna światowa oszczędziła pałac i po jej zakończeniu został upaństwowiony. Utworzono w nim Państwową Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, a w latach 50-tych Technikum Rolnicze, które miało tam swoją siedzibę do 1984r. Wtedy należący do Opolskiego Kuratorium Oświaty obiekt rozpoczęto remontować, ale zamiast przyczynić się do jego piękna sprawiono, że obrócił się w ruinę. Podczas tzw. remontu usunięto zabytkową stolarkę i wyposażenie.
5
Na szczęście w 2003r pałac kupiła prywatna osoba i dzięki trwającej od 2005 do 2007r gruntownej renowacji.
DSC_0350
 
 
 

Dziś znajduje się w nim Hotel i Restauracja. Odbywają się tam wesela, bale, konferencje i bankiety a ciekawostką jest, że w maju 2011r obradowała tam Grupa Wyszehradzka.
DSC_0339
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DSC_0331

Pałac w Izbicku to trzykondygnacyjny budynek wzniesiony na planie prostokąta, murowany z cegły i otynkowany, nakryty mansardowym dachem. Ostatnia kondygnacja mieści się właśnie w mansardzie. Po przeciwległych stronach budynku znajdują się nowsze, półkoliste przybudówki. W miejscu dawnych wież znajduje się ryzalit zamykający fasadę, w której centrum usytuowane jest wejście.


3
 
Część pomieszczeń zachowała kształt dawnych sklepień.
 
 
DSC_0312
 
Pałac otacza park, a gości witają dwa dziki umieszczone na cokołach bramy wjazdowej.
DSC_0351

 
Ciekawe miejsce, z uroczą fontanną przed wejściem do pałacu, a będąc tam warto odwiedzić pałac w leżącym niedaleko Kamieniu Ślaskim.
 
DSC_0323
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archiwalne zdjęcia dodano dzięki Fotopolska.eu.

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 5