browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

dwór w Służejowie

Służejów
Między Ząbkowicami Śląskimi a Ziębicami leży Służejów– wieś o początkach sięgających XIIIw i nic nie wiadomo o historii z tamtego czasu. Pierwszy wspomniany jej właściciel to rodzina von Czirn, która w XVIw była w jej posiadaniu.służejów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed 1600r Hans von Czirn wybudował we wsi renesansowy dwór zwany dziś potocznie zamkiem.

DSC_0001
Później był on trzykrotnie przebudowywany: w 1801r, w 1831r i krótko przed II wojną światową- w 1935r, kiedy dobudowano nowe skrzydło. Budowla z kamienia i cegły powstała na planie prostokąta, posiada dwukondygnacyjną część mieszkalną nakrytą łamanych dachem z powiekami oraz stojącą w centralnej części sześciokondygnacyjną, kwadratową wieżę. W niej usytuowano główne wejście ozdobione kamiennym portalem i kartuszem herbowym.
Przy dworze znajdował się park, którego resztki pozostały do dziś.

dsc_0015

Całe założenie otaczał mur z bramą wjazdową.
 
 
CIEKAWOSTKA
 
W czasie wojny 30stoletniej wieś został zniszczona. Nie oszczędzono nawet kościoła, w którym schroniła się miejscowa ludność- został spalony i śmierć ponieśli szukający w nim schronienia.
dsc_0002
W XVIIw dobra stały się własnością Hansa von Landscrona, którego córka wychodząc za Joachima Henryka von Netza wniosła Służejów w wianie. Wszystko następnie trafiło do ich syna, który poślubił Annę Charlottę von Pritwitz. Następnym był wnuk- Ernest Zygmunt von Netz. Tak więc w XVIIIw majątek w Służejowie był w posiadaniu rodziny von Netz.

dsc_0006
 
Kolejny wiek przyniósł kolejnego właściciela- rodzinę von Schlabrendorff i dzięki niej dwór na początku XIXw poddano dwóm przebudowom.
 

W książce adresowej z 1894r widnieje hrabina Theresia von Harbuval-Chamaré auf Stolz z domu von Schlabrendorf.

dsc_0012
 
 
Na początku XXw dobra w miały nowego pana, którym w 1905r został hrabia Stanisław von Harbuval-Chamaré posiadający również pałac w Stolcu. Po siedmiu latach dziedzicem majątku został hrabia Felix von Harbuval-Chamaré aus Stolz i najprawdopodobniej on powiększył dwór o nowe skrzydło. W krótkim czasie majątek kupiła Śląska Spółka Ziemska, która podzieliwszy go na mniejsze działki posprzedawała.

dsc_0008

dsc_0010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie wiadomo jakie były losy pałacu podczas II wojny światowej.
dsc_0011

Od spotkanych przypadkowo mieszkańców wsi dowiedziałam się, że we dworze mieściła się szkoła oraz mieszkania dla nauczycieli, że było to piękne, zadbane miejsce. Z czasem szkołę zlikwidowano tworząc mieszkania i dwór zaczął niszczeć.

dsc_0009
 
 
 
 
Dziś nadal jest w części zamieszkany, ale jego stan nie uległ poprawie.

Galeria


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 60 = 66