browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

zamek Gwiezdno w Warcie Bolesławieckiej


 
Warta Bolesławiecka jest wsią leżącą niecałe 10km na południowy-wschód od Bolesławca. Najwcześniejsza wzmianka o niej w dokumentach pochodzi z 1217r kiedy zwała się die Warthe.
 

CIEKAWOSTKA

Nazwa wsi ma związek ze słowem oczekiwanie. Podobno już na początku XIIw przy drodze stała karczma nosząca właśnie nazwę tak tłumaczoną, bo w miejscu tym podróżujący czekali na towarzysza dalszej podróży do Bolesławca- Bunzlau. Droga wiodła bowiem przez gęsty las stwarzający idealne miejsce dla napadających na podróżników rozbójników. Domniemywa się, że z czasem powstała w tym miejscu osada celna.

Prócz zachowanego w dobrym stanie obronnego dworu na uwagę zasługują też ruiny zamku zwanego Gwiezdnym.

Przypuszcza się, że już w XIIw mogła stać tam strażnica. W XIVw Wartę Bolesławiecką upodobali sobie rycerze- rabusie i choć nie wiadomo z jakiego rodu się wywodzili, to kilku wymieniono: Hentschelinusa de Wartha (1340), braci Wikholda i Kuntschke’go (1370) oraz Hannosa i Kuntschke’go (1397).

Kamienny zamek nazwany zamkiem Gwiezdno lub Gwiezdnym- Sternburg datowany jest podobno na XVw, choć przypuszcza się, że mógł powstać wcześniej. Pierwszym panem na tym zamku wymienia się rycerza Burgolda von Stiebitz’a, którego figura stała niegdyś przy warowni, choć znalazłam informację jakoby przed nim był rycerz Zedlitz von Stern. Mogłoby to wyjaśniać nazwę zamku.

Była to niewielka budowla na planie czworokąta otoczona kamiennym murem. Usytuowana została na usypanym kopcu, w dolince potoku, a do ochrony służył wał ziemny oraz podwójna fosa z wodą. Zamek posiadał wewnętrzny dziedziniec gdzie stał drewniany dom mieszkalny. Jego zadaniem była ochrona przed częstymi wówczas napadami, a ponieważ stał na granicy między terytorium bolesławieckim a lwóweckim pełnił rolę graniczną.

Kiedy stał się własnością Hansa von Zedlitz’a ten postanowił wybudować nowocześniejszą siedzibę. Takim sposobem w niewielkiej odległości, w XVIw stanął renesansowy dwór, a średniowieczny zamek Gwiezdno przestał być użytkowany.

Nic nie wiadomo o jego dalszych losach, ale nieużytkowany zaczął popadać w ruinę i takim możemy go obecnie zobaczyć. Do dziś pozostały ukryte w lasku resztki muru, które miejscami mierzą 5m oraz pozostałości fosy i ziemnych wałów. Istnieje podanie jakoby z zamku tego wiodło podziemne przejście łączące go z warownią Grodziec, jednak nikt nie dowiódł jego istnienia.